devamlı otlatma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte devamlı otlatma kelimesinin manası:

 1. Bir meranın otlatma mevsimi içerisinde aralıksız bir biçimde, mera bitkilerine dinlenme imkânı verilmeden hayvanların otlatılması.

devamlı otlatma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • otlatma sistemi: Bir meradan beklenen en fazla yararı, özellikle bitki örtüsüne bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlatılmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planı. Devamını Oku

 • sık otlatma: Otlayan hayvanların, genellikle koyun ve keçilerin, mera üzerinde sürü hâlinde, birbirlerine çok yakın bir biçimde çobanlar tarafından otlatılması. Devamını Oku

 • nöbetleşe otlatma: Meraların otlatma kapasitesi birbirine eşit üç veya daha fazla bölmeye ayrılması ve bölmelerin birbirini izleyecek biçimde otlatılması, daha sonra ilk parselden başlanarak otlatmaya devam edilmesi, münavebeli otlatma. Devamını Oku

 • seyrek otlatma: Otlayan hayvanların, genellikle koyun ve keçilerin, mera üzerine seyrek bir biçimde dağıtılarak, birbirini rahatsız etmeden çobanlar tarafından otlatılması. Devamını Oku

 • otlatma: Otlatmak işi. Merada hayvanların yayılması suretiyle yemlenmeleri. Devamını Oku

 • münavebeli otlatma: Nöbetleşe otlatma. Devamını Oku

 • otlatma kapasitesi: Bir meradaki ot kapasitesine bağlı olarak ne kadar hayvan otlatılacağının hesaplanması. Devamını Oku

 • anahtar bitkiler: Mera üzerinde çok bulunan ve bunların doğru bir biçimde otlatılmaları ile tüm meranın doğru bir şekilde otlanmış olacağı kabul edilen bitki türleri. Devamını Oku

 • devamlı: Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan. Okuluna düzenli bir biçimde devam eden. Devamını Oku

 • deneme hayvanı: Meranın verimi veya mera üzerinde uygulanan ıslah ve amenajman işlemlerinin etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla otlatılan ve canlı ağırlık artışı veya süt verimi devamlı biçimde ölçülen hayvan. Devamını Oku

 • besi merası: Besleme değeri oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğinde kesime gönderilecek hayvanların fazla ağırlık kazanmalarını sağlamak için otlatıldıkları doğal veya yapay verimli mera. Devamını Oku

 • agistment: Mera kiralama, (Artık kullanılmayan) ücret karşŸılığŸı hayvan otlatma; otlatma ücreti; hayvan besleme ve otlatma için yapılan resmi anlaşŸma Devamını Oku

 • devamlı ateş: Sıcaklık eğrisinde günlük ısı farkları 1oC’yi geçmeyen ateş, febris kontinü. <l Devamını Oku

 • yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato Örnek: Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür. M. Ş. Esendal Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. Devamını Oku

 • devamlılık: Devamlı olma durumu, süreklilik. Bk. sürecenlik Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar