dil altı etçiği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dil altı etçiği kelimesinin manası:

 1. Frenulum linguae'nin iki tarafında bulunan küçük mukoza kabartıları, karunkula sublingualis.
 2. Frenulum linguae'nin iki tarafında bulunan küçük mukoza kabartıları, karunkula sublingualis.

dil altı etçiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • plika fimbriata: Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü. Dilin alt yüzünde, frenulum linguae’nin iki tarafında bulunan testere dişi biçimindeki mukoza dürümü.Dgr.: anat. plica fimbriata Devamını Oku

 • dil gemciği: Cavum sublinguale apicale’nin mukosazının, dil ucunun alt yüzüne geçerken oluşturduğu band biçimindeki mukoza dürümü, frenulum lingue. Cavum sublinguale apicale’nin mukosazının, dil ucunun alt yüzüne geçerken oluşturduğu band biçimindeki mukoza dürümü, Devamını Oku

 • dil altı büyük kanalı: Glandula sublingualis major’un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor. Gl. sublingualis major’un salgısını caruncula sublingualis civarına akıtan kanal, Bartolin kanalı, duktus sublingualis mayor. Devamını Oku

 • torus lingua: Dorsum linguae üzerinde görülen, geviş getirenlere özgü olan kabartı. Dorsum linguae üzerinde görülen, geviş getirenlere özgü olan kabartı.Dgr.: anat. torus linguae Devamını Oku

 • papilla filiformes: Dorsum linguae üzerinde, yönleri arkaya dönük, ince tüy biçiminde kabartılar. Devamını Oku

 • dil altı küçük kanalları: Gi.Sublingualis polystomatica’nın salgısını cavum sublinguale laterale’ye akıtan kanallar, duktus sublinguales minores. Gi. sublingualis polystomatica’nın salgısını cavum sublinguale laterale’ye akıtan kanallar, duktus sublinguales minores, Rivini kanalları. Devamını Oku

 • damak buruşukluğu: Damak dikişinin iki yanında enine oluşmuş mukoza kabartıları, ruje palatina. Damak dikişinin iki yanında enine oluşmuş mukoza kabartıları, ruje palatina.Dgr.: anat. rugae palatinae Devamını Oku

 • torus pilorikus: Domuzun midesinde ve geviş getirenlerin şirdeninde pylorus lumen’ine doğru olan mukoza kabartısı. Domuzun midesinde ve geviş getirenlerin şirdeninde pylorus lumen’ine doğru olan mukoza kabartısı.Dgr.: anat. torus pyloricus Devamını Oku

 • torus pilorikus: Domuzun midesinde ve geviş getirenlerin şirdeninde pylorus lumen’ine doğru olan mukoza kabartısı. Domuzun midesinde ve geviş getirenlerin şirdeninde pylorus lumen’ine doğru olan mukoza kabartısı.Dgr.: anat. torus pyloricus Devamını Oku

 • yamuk cisim: Medulla oblongata’nın ventral yüzünde ve ponsun hemen kaudalinde transversal olarak bulunan ve lateral tarafında VII. ve VIII. çift beyin sinirlerinin çıktığı kabartı, korpus trapezoideum. Medulla oblongata’nın ventral yüzünde ve ponsun Devamını Oku

 • papilla: Kabartı Bk. tomur Kabarcık, kabartı, Devamını Oku

 • et sineği: Kül rengi et sineği. Yaralar ve etler üzerine yumurtlayıp, onları kurtlandıran sineklerin ortak adı. Devamını Oku

 • tonsilla sublingualis: Caruncula sublingualis’in çevresinde bulunan dil altı bademciği. Devamını Oku

 • dil altı bezleri: Dilin altında bulunan tükürük bezleri. Devamını Oku

 • kürtiği: Ağırşakı üst tarafında bulunan kirman. (Yenikent *Aksaray -Niğde) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar