dilharab sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dilharab kelimesinin manası:

 1. Gönlü yıkılmış, gönlü kırılmış. (Osmanlıca'da yazılışı: dil-harab)

dilharab ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bade harabil basra: Basra harab olduktan sonra. (Osmanlıca’da yazılışı: ba’de harab-il basra) Devamını Oku

 • lanei harab: Bozulmuş yuva. (Osmanlıca’da yazılışı: lâne-i harab) Devamını Oku

 • harababad: Harabiyetle dolu olan yer. Tam harabe. (Osmanlıca’da yazılışı: harab-abad) Devamını Oku

 • tahribat: Yıkıp bozma, harap etme. (Tahrib. C.) Tahribler, yıkıp bozmalar, harab etmeler. (Osmanlıca’da yazılışı: tahribât) Devamını Oku

 • alemi kevn ü fesad: Cismani alem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fani alem. (Osmanlıca’da yazılışı: âlem-i kevn ü fesad) Devamını Oku

 • harib: Yıkan, harab eden. Devamını Oku

 • tahrib: (C.: Tahribat) Harab etme, edilme. Yıkma. Bozma. Devamını Oku

 • harabe: Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı Örnek: Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz. F. R. Atay Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı Örnek: Bu harabenin bir değirmen olduğunu hatırladım. S. F. Abasıyanık Bk. ören Devamını Oku

 • ihrab: Harab etme, perişan etme. Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • dad: Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir. Adalet. Hak, doğruluk. (Osmanlıca’da yazılışı: dâd) Devamını Oku

 • lat: İslamdan önce Arapların Kabe’de bulunan putlarından biri. (Osmanlıca’da yazılışı: lât) Yalamak. Devamını Oku

 • osmanlıca: Osmanlı Türkçesi. Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi Örnek: Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü Halk türküsü Devamını Oku

 • memaliki osmaniye: Osmanlı memleketi. Osmanlılara aid memleketler. (Osmanlıca’da yazılışı: memalik-i osmaniye) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar