dimeter sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dimeter kelimesinin manası:

 1. Şiir iki vezinli mısra.
 2. İki vezinli mısra

dimeter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ürcuze: (Recez. den) Edb: Mısraları kafiyeli, kısa vezinli nazım. (Bak: Kaside) Devamını Oku

 • mevzunat: (Mevzun ve Mevzune. C.) Vezinli ve tartılı şeyler. Devamını Oku

 • eraciz: (Ürcuze. C.) Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiirler, kasideler. Devamını Oku

 • esca: (Sec’. C.) Edb: Nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları, vezinli nesirler. Devamını Oku

 • tetrameter: Birer hecesi vurgulu olan dört hece grubundan meydana gelen mısra. Dört vezinli mısra Devamını Oku

 • nazmi: Nazımla, sözle, şiirle ilgili. Sıralı, tertipli. Devamını Oku

 • ölçülü: Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun Örnek: … şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler. N. Cumalı Ilımlı Örnek: Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim. Devamını Oku

 • mevzun: Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu. Ölçülü. Devamını Oku

 • mevzunen: Vezinli olarak. Ölçülü olarak. Devamını Oku

 • ionic: İyonya ile ilgili, iyon, iyonik ), (i.) İyonya’ya ait Devamını Oku

 • ode: (Yun.):Ezgi. (bk. komedya ve tragedya.) Bir tür lirik nazım şekli, gazel Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar