dinamik ıraklık açısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dinamik ıraklık açısı kelimesinin manası:

 1. Çifyıldızların yürünge devinmine ilişkin özelliklerden bulunan ıraklık açısı.

dinamik ıraklık açısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çıngıraklı: Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan Örnek: Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu. B. R. Eyuboğlu Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha) Örnek: Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu. O. Rifat Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

 • çıraklık: Çırak olma durumu, yamaklık Örnek: Evimize yakın olan bu kahveye gide gele, kahveci çıraklığına başlayıverdim. M. Ş. Esendal Çırağın yaptığı iş Örnek: Bir şey söylemeden çıraklık vazifesini alırdı. S. F. Abasıyanık Çırağa verilen ücret. Çırakların çalıştığı Devamını Oku

 • yermerkezli ıraklık açısı: Bk. günlük ıraklık açısı. Devamını Oku

 • bağıl ıraklık açısı: Bir yıldızın belli bir yıldız topluluğuna göre ölçülen ıraklık açısı. Devamını Oku

 • akıntı ıraklık açısı: Bir yıldız kümesinin toplu devinmesinden elde edilen ıraklık açısı. Devamını Oku

 • çağ ıraklık açısı: Güneş dizgesinin doğrusal uzay deviminden dolayı, bir yıldızın ya da yıldız topluluğunun yaptığı açısal yer değiştirmesinden hesaplanan ıraklık açısı. Devamını Oku

 • çıngıraklı yılan: Çıngıraklı yılangillerden, kuyruk ucundaki sert pulları kımıldatarak kuru yaprak hışırtısına benzer bir ses çıkartan tehlikeli bir yılan (Crotalus). Pullu sürüngenler (Squamata) takımının,çıngıraklı yılangiller (Crotalidae) familyasından, 1. 5-2 m kadar uzunlukta, Devamını Oku

 • sessiz çıngıraklı yılan: Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, çıngıraklı yılangiller (Crotalidae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta, çıngırağı olmayan, Güney Amerika’da yaşayan çok zehirli bir tür. Devamını Oku

 • ısı alıcı organ: Çıngıraklı yılanlarda başın her iki yanında bulunan ve çevredeki düşük ya da yüksek sıcaklığa sahip canlıların yerini tespit etmeye yarayan organ. Termosensör organ. Devamını Oku

 • dinamik denge: Bk. dirik denge Bir kimyasal tepkimede ileri ve geri yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu konum. Devamını Oku

 • açık küme: Dağınık olarak bir arada bulunan yıldızlar yığınağı. Ülker, Arıkovanı, Samanyolu dizgesininaçık kümeleridir. Devamını Oku

 • çıngıraklı yılangiller: Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfına giren bir familya. Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımının, oluklu zehir dişliler (Solenoglypha) bölümünden, kuyruklarındaki pullar geniş ve oynak, kuyruklarını yere Devamını Oku

 • büyük ağızlıgiller: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, pulları olmayan, ağızları ve gözleri büyük, çenelerinde dişler bulunan, uzun ya da kısa boylu, genellikle göğüs yüzgeci olmayan bir familya. Devamını Oku

 • taşınım sayısı: Kıvıl alan etkisinde bulunan bir sıvı çözelti içindeki yükünlerin, birbirine göre olan hızları ile ilgili sayı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar