dinsel gözdeğme sağaltımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dinsel gözdeğme sağaltımı kelimesinin manası:

 1. Göz değdiğine inanılan hastanın başucunda dua okuma, yastığının altına Kuran koyma yada hastaya dualı su içirme gibi sağaltma türlerinden her biri. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. gözdeğme sağaltımı, ilaçla gözdeğmesi sağaltımı.

dinsel gözdeğme sağaltımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • büyülü gözdeğmesi sağaltımı: Tütsüleme, tuz patlatma, kurşun dökme, içinde kömür söndürülmüş su içirme, koruma muskaları takma gibi işlemlerden oluşan sağaltma türü. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. dinsel gözdeğmesi sağaltımı. Devamını Oku

 • gözdeğme sağaltımı: Gözdeğmeye uğrayan kişiyi sağaltmak amacıyla başvurulan uygulamaların tümü. bk. büyülügözdeğme sağaltımı, dinselgözdeğme sağaltımı, ilaçlagözdeğme sağaltımı. Devamını Oku

 • gözdeğme: Kötü niyet ve etkin bakışlı, toplumuna göre mavi gözlü, sarı saçlı ya da kara gözlü, kara saçlı kişilerin, isteyerek ya da istemeyerek baktıkları, övdükleri, dokundukları canlıların, özellikle çocuk ve hayvanların, hastalanacakları, sakatlanacakları, yoksullaşacakları hatta ölebilecekleri; nesnelerin ise kırılacakları, yanacakları, yıkılacakları ya da yokolabilecekleri biçimindeki çok yaygın halk inanışı, bk.gözdeğmesinden korunma,gözdeğme sağaltımı, krş. muska. Devamını Oku

 • sağaltım: Sağaltma işi, tedavi. Terapi. Bir Devamını Oku

 • sağaltım oyunu: Cin, şeytan, kötü ruh gibi görünmeyen güçlerle kutyasakları dinlememe, dinsel görevleri yerine getirmeme gibi eylemlerin yol açtığına inanılan hastalıkları sağaltmak amacıyla yapılan, içinde şaman, büyücü, din adamı gibi bireylerle dinsel, büyüsel ve geleneksel uygulamalardan bir ya da birkaçının bulunduğu halk oyunu türü. bk. cin, şeytan, din, kutyasak, hoca. krş. göbek oyunu. Devamını Oku

 • boşalma sağaltımı: Sağaltımcının gözetimi altında, hastaya saldırgan ve kırıcı eğilimlerini kolaylıkla açığa vurma olanağı vererek, ona rahatlık ve uyum kazandırma. Devamını Oku

 • yorumcu sağaltım: Hastanın çatışmalarını sözlü olarak belirtmesine, bunların simgesel anlamlarını kavramasına ve bu süreç yolu ile sorunlarını çözmesine sağaltımcının yardımcı olduğu bir sağıtım yolu. Devamını Oku

 • dinsel gözdeğmelik: Üzerine birtakım dinsel sözler yazılı kâğıt, bez, mumlu bez ya da madensel bir öğeden oluşan gözdeğmelik türü. bk. gözdeğmelik. krş. yazılı muska. Devamını Oku

 • sağaltıcı görüşme: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılıklarını, uyumsuzluklarını gidermek ve onları sağlığına, toplumsal uyuma kavuşturmak amacıyla yapılan görüşme, bkz. özesağaltıcı görüşme. Devamını Oku

 • boşaltım: Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. Devamını Oku

 • sağaltıcılık: Sağaltma özelliği, sağaltıcı olma durumu. Devamını Oku

 • anlatımsal sağaltım: Ruhsal hastalıkları ortaya çıkaran bilinçaltı karmaşalarının adım adım çözümünde müzik, oyun ve sahne çalışmaları gibi anlatımsal etkinliklerden yararlanan sağaltım. Devamını Oku

 • sarsıntı sağaltımı: Çıldırıya tutulanları, insülin, kardiyozol gibi ilâçları yüksek dozda iğneleyerek ya da beyinden yüksek voltajlı elektrik geçirerek sağaltmaya çalışma. Devamını Oku

 • gözdeğmesinden korunma: Halkın büyük korku duyduğugözdeğmesinden korunmak amacıyla uyguladığı önlemler, bk. gözdeğme, gözdeğmelik. krş. muska. Devamını Oku

 • sağaltıcı: Sağaltma işini yapan kimse veya şey. Asalağı, doğrudan doğruya konakçı üzerinde ortadan kaldıran ilaç veya işlem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar