Diplomonadida sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Diplomonadida kelimesinin manası:

 1. Mastigophora alt şubesi, Zoomastigophorea sınıfında bulunan genellikle parazitik, her iki yan tarafı simetrik, her birisi 1-4 kamçıya sahip bir veya iki karyomastigontu bulunan, Diplomonadina ve Enteromonadina alt takımlarını içeren protozoa takımı.

Diplomonadida ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Retortamonadida: Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı. Devamını Oku

 • Kinetoplastida: Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan, Bodonina ve Trypanosomatina alt takımlarını içeren, kimileri serbest yaşamlı, çoğu bitkilerde, omurgalı ve omurgasız canlılarda parazitlenen, kamçılı bazal cismin yanına yerleşmiş bariz bir kinetoplast, bir veya iki kamçıya sahip kamçılı protozoa takımı, Protomastigida, Protomonadina. Devamını Oku

 • Enteromonadina: Zoomastigophorea sınıfında, Diplomonadida takımında bulunan, 1-4 kamçı içeren bir karyomastigonta sahip, Enteromonas cinsini içeren parazitik protozoa alt takımı. Devamını Oku

 • Zoomastigophorea: Sarcomastigophora şubesinde, Mastigophora alt şubesinde bulunan zooflagellatalar olarak adlandırılan, kromatofordan yoksun, heteretrof beslenen, ya kommensal veya parazitik yaşam süren, kimileri bir veya daha fazla sayıda kamçıya sahip, kimileri ise kamçıyla veya kamçısız ameboyit hareket eden, Parabasilidea üst takımı ve Choanoflagellida, Kinetoplastida, Proteromonadina, Retortamonadida, Diplomonadida ve Oxymonadida takımlarını içeren protozoa sınıfı, Zoomastigophora. Devamını Oku

 • Microsporea: Microspora şubesinde bulunan, Minisporida ve Microsporida takımlarını içeren parazitik protozoa sınıfı. Devamını Oku

 • Trypanosomatina: Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Devamını Oku

 • Opalinata: Sarcomastigophora şubesinde bulunan, genellikle kurbağalarda daha az olarak da balık, semender ve sürüngenlerde endokommensal olarak yaşayan, makronükleus ve mikronükleus biçiminde iki farklı çekirdek tipi bulunmayan ve bu özelliğiyle Ciliophora’lardan ayrılan, seksüel olarak çoğalan, Opalinatea sınıfını içeren, parazitik, yassı, yaprak biçiminde, çok çekirdekli protozoa alt şubesi. Devamını Oku

 • Trichomonadida: Parabasalidea üst takımında, Zoomastigophora sınıfında bulunan 6-8 kamçıya sahip karyomastigontları bulunan, kamçılardan birisi arkaya ilerleyen veya serbest veya vücut yüzeyine yapışık veya proksimal bir segmente sahip olan, dalgalı zarı (bulunduğu durumlarda) flagelluma bağlı olan, pelta ve kontraktil olmayan bir aksostile sahip, yalnızca birkaç türünün gerçek kistleri bulunan paraziter protozoa takımı. Dientamoeba, Histomonas, Monocercomonas ve Trichomonas Devamını Oku

 • Opalinatea: Mastigophora şubesinde, Opalinata alt şubesinde bulunan parazitik silyumlu protozoa sınıfı. Devamını Oku

 • Paramyxea: Ascetospora şubesinde bulunan her biri pariyetal hücreler ve bir sporoplazm içeren bisellüler sporlara, kesintisiz bir spor duvarına sahip, polar tüpleri bulunmayan parazitik protozoa sınıfı. Devamını Oku

 • Pentatrichomonas: Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa. Devamını Oku

 • Phytomastigophorea: Sarcomastigophora şubesinde, Mastigophora alt şubesinde bulunan toplu olarak fitoflagellatalar olarak bilinen, kromatofor ve bir veya iki belirgin falgelluma sahip, kimi grupları ameboyit hareket gösteren, genellikle serbest yaşamlı ve ototrof beslenen, bazen alglerle birlikte sınıflandırılan bitki benzeri protozoa sınıfı, Phytomastigophora. Devamını Oku

 • Ciliophora: Yaşam sikluslarının kimi dönemlerinde hareket etme ve gıda temininde rol oynayan silyalara, makro ve mikro olmak üzere iki çeşit çekirdeğe, vücuttaki fazla suyu atmaya yarayan kontraktil vakuollere sahip, konjugasyon, otogami ve sitogami gibi seksüel evrelerin görüldüğü, kimileri serbest yaşamlı, kimileri omurgalı ve omurgasızlarda kommensal, kimileri ise parazitik olan, Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea ve Polyhymenophorea sınıflarını içeren protozoa Devamını Oku

 • Apicomplexa: Genellikle konak hücrelerine girmeye yarayan bir konoit, proteolitik enzim salgılayan roptriler ve hareketliliği sağlayan subpellikular mikrotubullerden meydana gelen, karmaşık yapılı apikal organellere sahip, tek hücreli, genellikle hayatının belirli dönemlerinde bir veya daha fazla sayıda mikropora sahip olan, erişkin evrelerinde kamçı veya siliya bulunmayan, vücut yüzeyindeki ultrastrüktürel sırtlar veya iplikçiklerle sürünme hareketi gösteren, aseksüel olarak çoğa Devamını Oku

 • trichomonas: Bk. trikomonas Trichomonadida takımında, Zoomastigophorea sınıfında bulunan omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde ve ürogenital sisteminde parazitlenen, pelta, aksostil, dalgalı zar ve 3-5 anteriyor falgelluma sahip kamçılı protozoa cinsi. Kimi sınıflandırma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar