dirsek çukuru sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dirsek çukuru kelimesinin manası:

 1. Trochlea humeri'nin arka tarafında bulunan ve içine processus anconeus'un girdiği çukur, fossa olekrani.
 2. Trochlea humeri'nin arka tarafında bulunan ve içine proc. anconeus'un girdiği çukur, fossa olekrani.

dirsek çukuru ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diken altı çukuru: Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Kürek kemiğinin yan yüzünde, spina scapulae’nin arka tarafında bulunan çukurluk, fossa infraspinata. Devamını Oku

 • gözyaşı bezi çukuru: Os frontale’nin processus zygomaticus’unun iç yüzünde bulunan ve gözyaşı bezinin yerleşmesine yarayan (bu çukurluk etçillerde ve domuzda ligamentum orbitale’nin altında bulunur) çukurluk, fossa glandula lakrimalis. Os frontale’nin proc. zygomaticus’unun iç Devamını Oku

 • açlık çukuru: Bel bölgesinde, son kaburgayla tuber coxae arasında bulunan üçgen bir çukur görünümlü yumuşak karın duvarı. Bel bölgesinde, son kaburgayla tuber coxae arasında bulunan üçgen bir çukur görünümlü yumuşak karın duvarı, Devamını Oku

 • lokma alt çukuru: Condylus occipitalis ile proc. jugularis arasında yer alan canalis n. hypoglossi’nin bulunduğu çukurluk, fossa kondilika ventralis. Devamını Oku

 • fossa radialis: Trochlea humeri’nin hemen proksimalinde bulunan çukur. Trochlea humeri’nin hemen üzerinde bulunan çukur. Devamını Oku

 • kanat çukuru: Atlas çukuru. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis. Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis, atlas çukuru. Devamını Oku

 • kalbur çukuru: Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Kalbur kemiğinin lamina cribrosa’sındaki crista galli’nin her iki tarafında bulunan çukurluklar, fossa etmoidalis. Devamını Oku

 • diz ardı çukuru: Diz ekleminin arkasındaki çukur, fossa poplitei. Diz ekleminin arkasındaki çukur, fossa poplitei. Devamını Oku

 • hokka çukuru: Asetabulumun dip kısmında eklem kıkırdağıyla kaplanmamış merkezî olarak bulunan çukur, fossa asetabuli. Asetabulumun dip kısmında eklem kıkırdağıyla kaplanmamış merkez Devamını Oku

 • taban çukuru: Atgillerde ve sığırda corpus femoris’in distalinde, arka yüzle yan yüzün sınırında görülen çukurluk, fossa plantaris. Devamını Oku

 • boyunduruk çukuru: Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Sulcus jugularis’in göğüs önünde birleştiği yerde manubrium sterni’nin yan taraflarında bulunan çukurluk, fossa yugularis. Devamını Oku

 • hela çukuru: Yapı dışına yapılan helanın alt tarafındaki çukur. Bk. hela çukuru Devamını Oku

 • alın çukuru: Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Bazı köpek ırklarında, alın kemiğinin pars nasalis’inde mediyan olarak bulunan çöküntü, fossa frontalis. Devamını Oku

 • orkestra çukuru: Müzikli tiyatro gösterileri düzenleyen tiyatrolarda sahne ile seyirci arasında bulunan ve orkestrayı alabilen çukur. Devamını Oku

 • kürek altı çukuru: Kürek kemiğinin kostal yüzünde, musculus subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Kürek kemiğinin kaburgaya bakan yüzünde, m. subscapularis’in içine yerleştiği yayvan çukurluk, fossa subskapularis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar