dirsekli istem eğrisi kuramı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dirsekli istem eğrisi kuramı kelimesinin manası:

 1. Çiftel piyasasında firmalardan birinin fiyatı düşürdüğünde rakibinin kendisini izleyeceği, yükselttiğinde ise izlemeyeceği varsayımıyla; piyasada oluşmuş bir fiyatın neden değişmeyeceğini çözümleyen ve Paul Sweezy tarafından geliştirilen kuram.

dirsekli istem eğrisi kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dirsekli istem eğrisi teorisi: Bk. dirsekli istem eğrisi kuramı Devamını Oku

 • istem eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, tüketicilerin o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel istem eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • bireysel istem eğrisi: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • genel denge kuramı: Bir ekonomide mal ve faktör piyasasındaki fiyat ve üretim miktarı arasındaki ilişkilerin tümünün incelenmesine dayanan ve 19. yüzyılın sonunda L. Walras tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • sunum eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • sunum eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • tepki eğrisi: Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en kârlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz istem eğrisi: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz istem eğrisi: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • lucas sunum eğrisi: Eksik bilgi varsayımı altında, fiyatlar genel düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden sapmasının, reel gayrisafi yurtiçi hasılayı doğal oranından saptıracağını gösteren toplam sunum eğrisi. Devamını Oku

 • mutlak üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre hangi malı daha düşük emek maliyetiyle üretiyorsa o malın üretiminde uzmanlaşarak dışsatımını, daha yüksek Devamını Oku

 • kuşatma kuramı: Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu yararını gözetmek yerine Devamını Oku

 • nitelikli işgücü kuramı: Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farkına dayanarak açıklayan, Keesing ve Kenen tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • karşılaştırmalı üstünlükler kuramı: İki ülke, iki mal, takas ekonomisi, ölçeğe göre sabit getiri, tam işlendirme, tam rekabet, taşıma maliyetlerinin sıfır, istem ve teknolojinin veri olduğu, emeğin ülke içinde tam akışkan ülkeler arasında ise akışkan olmadığı ve serbest ticaret varsayımları altında; bir ülke diğerine göre iki malı da yüksek maliyetle üretse bile hangi malı göreli olarak daha düşük emek Devamını Oku

 • örümcekağı önermesi: İstemin fiyat ve gelir esnekliğinin düşük olduğu, üretimin doğa koşullarının etkisine açık bulunduğu ve sunumun fiyat değişimlerine gecikmeli tepki verdiği tarım ürünleri piyasasında ortaya çıkan sel, kuraklık, zararlıların artması ve salgın hastalık gibi olağan dışı bir durumun üretimi denge düzeyinden saptırmasıyla fiyatın ve üretim miktarının zaman içinde izleyeceği yolun örümcek ağına benzemesi nedeniyle bu adla Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar