dış başkalaşım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dış başkalaşım kelimesinin manası:

 1. Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm.

dış başkalaşım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değme başkalaşımı: Magmanın sıcaklığı, çıkardığı gaz ve buğuların etkisiyle, içine sokulduğu kayaçların uğradığı başkalaşım. Devamını Oku

 • ısıl başkalaşım: Magmanın, madde salgısı olmadan yalnız sıcaklığı ile içine sokulduğu kayaçları başkalaştırması. Devamını Oku

 • sokulma başkalaşımı: Derinliklerdeki kayaçların içine, magmanın içitimiyle magmasal kayaç oluşunu sonuçlayan olay. Devamını Oku

 • içatım başkalaşımı: Derinliklerdeki kayaçların içine, magmanın içatımıyle magmasal kayaç oluşunu sonuçlayan olay. Devamını Oku

 • bölgesel başkalaşım: Çok geniş alanlardaki kayaçları etkilemiş başkalaşım olayı. Devamını Oku

 • tortul başkalaşım kayaçları: Tortul kayaçlardan türemiş başkalaşım kayacı. Devamını Oku

 • basınçla başkalaşım: Dağoluş devinimleri süresinde, yeğin mekanik güçler altında kalmış kayaçların uğradıkları başkalaşım. Devamını Oku

 • başkalaşmış kayaçlar: Yerkabuğunu oluşturan tortul ya da püskürük kayaçların; içgüçlerin yüksek sıcaklık, basınç gibi fiziksel etkileri altında yapısal değişmeye uğramasıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. tortul kayaçlar, püskürük kayaçlar. Devamını Oku

 • başkalaşımsız: Başkalaşım geçirmeden büyüyen. Gümüşçün,başkalaşımsız bir böcektir. a. bk. tümbaşkalaşan, yanbaşkalaşan. Devamını Oku

 • yarıbaşkalaşan: (karşılık: hemimatabol), (Yun. hemisys = yarım,Yun. metabole = değişme), Yarıbaşkalaşma gösteren. Yarıbaşkalaşma geçiren. Devamını Oku

 • yarıbaşkalaşma: Böceklerde kurtçuk evresi görülmeyen başkalaşma türü. Böceklerde, kurtçuk evresi görülmeyen başkalaşma çeşidi. (Bitler, yarımkanatlılar ve hamamböcekleri,yarıbaşkalaşma geçiren böceklerdendir.) Devamını Oku

 • dış püskürük kayaçlar: Yeryüzüne püskürmüş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş kayaçlar. Devamını Oku

 • başkalaşmak: Başka bir varlığa, niteliğe dönüşmek, değişmek, farklılık kazanmak Örnek: Adamın kimliği bile bir başkalaşıyor denize adım atıldı mı. Z. Selimoğlu Biçim değiştirmek, istihale etmek Örnek: Artık giyim kuşam, kılık kıyafet de başkalaşmıştı. T. Buğra Kötüleşmek, bozulmak. Devamını Oku

 • kesen damar: Komşu kayaçların yapısını gelişigüzel kesen çatlak ya da yarıkları, magmanın doldurulmasıyle oluşmuş kayaç damarı. Devamını Oku

 • tortul kayaçlar: Çeşitli kökenden tortuların katmanlar durumunda sıkışıp katılaşmalarıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bkz. Püskürük kayaçlar, başkalaşmış kayaçlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar