diş eti yangısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte diş eti yangısı kelimesinin manası:

 1. Plak oluşumu veya dişler arasında yem artıklarının birikmesi gibi çeşitli nedenlerle diş etlerinde görülen yangı, gingivitis.

diş eti yangısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eklem yangısı: Eklemlerin çeşitli nedenlerle septik veya aseptik yangısı, artritis, hlk. takrin. Devamını Oku

 • atardamar yangısı: Atardamar duvarının yangısı, arteritis. Bulaşıcı hastalıklar, zehirler, parazitler ve alerjik nedenlerle oluşur, yaygın veya yerel dağılım gösterir. Devamını Oku

 • safra kesesi yangısı: Çeşitli nedenlerle safra kesesi yangısı, kolesistitis. Devamını Oku

 • kornea yangısı: Bakteriyel, viral, septisemik, fiziksel darbe veya alerjik nedenlerle oluşan, ödem ve bunu izleyen lökosit eksudasyonuyla başlayan korneanın tüm katlarının yangısı, keratitis, hlk. ak düşmesi, sarı su indirme. Yangının şiddetine göre kornea saydamlığını kaybederek renk değişikliğine uğrar. Devamını Oku

 • diş eti ünsüzü: Dil ucunun diş etine dokunmasından oluşan ünsüz: j, ş. Dil tacının diş-eti-damak noktalarına dokunması ile boğumlanan patlayıcı ve sızıcı ünsüz türleri c / ç / j / ş: canlı, ceviz, Devamını Oku

 • lenfositik plazmasitik bağırsak yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. Devamını Oku

 • embolik böbrek yangısı: Çeşitli bakteriemilerde ve septik tromboembolizm sonucu böbrekte tek veya çok sayıda apse oluşumu ve idrarda irin bulunmasıyla belirgin böbrek yangısı. Devamını Oku

 • bademcik yangısı: Bademciklerin, özellikle de damak bademciklerinin yangısı ve büyümesi. Bakteriyel ve viral nedenlerle biçimlenir, tonsillitis. Devamını Oku

 • piyojenik diş eti granülomu: Diş etlerinin kronik yangısına bağlı olarak oluşan, parlak kırmızı veya mavi renkte, damardan zengin, epitelle çevrili, ülserleşebilen irin içeren granülom. Devamını Oku

 • Viral yüzme kesesi yangısı: Çeşitli balık türlerinde özellikle sazanlarda, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, yüzme kesesinin yangılanması, karında sıvı toplanması ve vücudun çeşitli yerlerinde hemorajilerin oluşmasıyla karakterize bulaşıcı viral bir hastalık. Devamını Oku

 • septisemik dalak yangısı: Septisemiyle seyreden hastalıkların seyri sırasında oluşan, dalakta büyüme, akut konjesyon, lenfoid foliküllerin dejenerasyonu ve sinüs bölgelerinde aşırı hücresellikle belirgin dalak yangısı. Sığırlardaki şarbon gibi çok akut hastalıklarda, reaksiyon hemen tamamen damarsaldır. Daha az şiddette septiseminin görüldüğü domuz erisipelinde, orta derecede reaktif bir hiperplazi gözlenir, ancak hiperplazi salmonellozis gibi ölümcül akut Gram-negatif septisemilerinde görülenlerden çok daha Devamını Oku

 • yumurta kanalı yangısı: Yumurta yollarının çoğunlukla çift taraflı yangısı, salpingitis. Enfeksiyonların çoğu döl yatağından yayılır En alt düzeyde yangısal değişimler bile epitel hücreleri kolaylıkla dökülür veya silyumları kaybeder. Kronik yangılarda mukoza tümüyle yıkımlanır ve bağ doku artışı ve hücresel infiltrasyon lümende tıkanmaya yol açar. Devamını Oku

 • kabarcıklı deri yangısı: Derinin ikinci derece yanıklarında kabarcıklar ve şişmelerin oluşması biçiminde görülen deri yangısı, dermatitis bulloza. Devamını Oku

 • ağız yangısı: Ağız boşluğunun yüzeysel, ülserli veya derin yangısı, stomatitis, hlk. sülak. Kimi sistemik viral hastalıkların tanısı bakımından önemlidir. Dil, diş eti, dudak ve damak da ikincil olarak etkilenebilir. Devamını Oku

 • irinli böbrek yangısı: Metastazik veya idraa yollarıyla ulaşan irin bakterilerinin böbreklerde meydana getirdiği apselerle belirgin böbrek yangısı, purulent böbrek yangısı, nefritis purulenta, böbrek apsesi, irinli nefritis, embolik-piyemik böbrek yangısı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar