dış ticaretin serbestleştirilmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dış ticaretin serbestleştirilmesi kelimesinin manası:

 1. Ülkede dış ticarete konulan her türlü kısıt ve engellerin kısmen veya tamamen kaldırılması.

dış ticaretin serbestleştirilmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • serbestleştirme: Dışalım, dışsatım ve sermaye hareketleri üzerindeki her türlü kısıtlamanın kaldırılması veya azaltılması. Ekonomide her türlü devlet müdahalesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile serbest piyasa düzeneği işleyişinin sağlanması. Devamını Oku

 • dış ticaretin devletleştirilmesi: Devletin dış ticaret kazançlarını kamuya mal etmek veya stratejik amaçlarla dış ticareti yönlendirmek için kamu işletmeleri eliyle dışalım veya dışsatım yapması. Devamını Oku

 • hariçte işleme rejimi: Geçici dışsatımı yapılan malların gittikleri ülkede işlenerek dışalım vergilerinden tamamen veya kısmen bağışık tutulup yeniden dışalımının yapılmasına dayanan rejim. krş. dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • dışalım vergi istisnası: Dışsatıma yönelik üretimi özendirmek amacıyla, dışalımın kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması. Devamını Oku

 • kuralsızlaştırma: Belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. krş. regülasyon, re-regülasyon Devamını Oku

 • kuralsızlaştırma: Belirli bir iş alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. krş. regülasyon, re-regülasyon Devamını Oku

 • potansiyel dış açık: Dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarının kaldırılması durumunda bir ülkede ödemeler bilânçosunda ortaya çıkabilecek açık. Devamını Oku

 • dışsatım vergi bağışıklığı: Dışsatımı özendirmek amacıyla, dışsatımın ilişkili olduğu doğrudan veya dolaylı vergilerden kısmen veya tamamen bağışık tutulması. Devamını Oku

 • ekstirpasyon: Tümüyle çıkarım Hastalıklı bir doku veya organın kısmen veya tamamen ameliyatla çıkarılması. Devamını Oku

 • blefarektomi: Göz kapağının herhangi bir lezyon nedeniyle kısmen veya tamamen çıkarılması. Devamını Oku

 • yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. Devamını Oku

 • kaçınılabilir maliyet: Seçeneklerden birinin diğerine tercih edilmesi durumunda kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilen maliyet. Etkin bir yönetimsel kararla, örneğin sigorta gibi zorunlu olmayan bir etkinlikten vazgeçilmesiyle, ortadan kaldırılan söz konusu etkinliğe ilişkin Devamını Oku

 • uyuşturma: Uyuşturmak işi. (Yun. an: ..sız; aisthesia: duygu; narke: duygusuzluk) İlâçla, hastalıkla ya da hipnotizma ile canlılarda duygunun yok edilmesi; kısmen veya tamamen duygusuzluk, bilinçsizlik ya da baygınlık meydana getirilmesi. Anestezi, Devamını Oku

 • dışalımda vergi iadesi: Dışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dışsatımı yapılan dışalım mallarından alınan vergilerin yükümlülerine kısmen ya da tamamen geri verilen tutarı. Devamını Oku

 • dışalımda vergi iadesi sistemi: Dışsatımı yapılan malların üretiminde kullanılan dışalım aramallarından veya yeniden dışsatımı yapılan dışalım mallarından alınan vergilerin yükümlülerine kısmen ya da tamamen geri verilmesine dayanan dışsatım teşvik sistemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar