diş ünsüzü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte diş ünsüzü kelimesinin manası:

 1. Dil ucunun üst diş etlerine dokunmasıyla oluşan ünsüz: d, t, c, ç.
 2. (Derleme., diş konsonu, dişsi konson, diş sesi) Dil ucunun üst dişetlerine dokunmasıyle meydana gelen ünsüz: d, t, c, ç, (th) vb.
 3. Dil ucunun veya dil tacının üst dişlere, diş etine veya diş eti-damak sınırına dokunması veya yaklaşması ile boğumlanan ünsüzler: d, t, c, ç, j, ş, z, s, n, l, r: dağ, taş, ceylan, çocuk, jambon, şakrak, zeytin, soğuk, nane, lokum, rahat gibi. Bunlar boğumlama noktasındaki küçük ayrılıklara göre kendi içlerinde de sınıflanmaya giderler: d, t, z, s, n, l, r diş-dişeti noktalarında boğumlandıkları için tam diş sesleridir. c, ç, j, ş ise diş eti-damak noktasında boğumlandıkları için diş-eti (alveolar) sesleri durumundadırlar. Bunları diş-damak sesleri (alveolar) olarak gösterenler de vardır. Dilimizdeki kadı, Osman gibi bazı Arapça kelimelerde yer alan ve artık telâffuz değeri kaybolmuş bulunan peltek z (z, d) ünsüzü ile İngilizcedeki th ünsüzünü karşılayan peltek s (s) birer dişler-arası ünsüzdür. Bunlar dil ucunun ön dişlere dokunması ve ciğerlerden gelen havanın aradan sızması ile boğumlanan sızıcı ünsüzlerdir. yerlerine bk.

diş ünsüzü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diş eti ünsüzü: Dil ucunun diş etine dokunmasından oluşan ünsüz: j, ş. Dil tacının diş-eti-damak noktalarına dokunması ile boğumlanan patlayıcı ve sızıcı ünsüz türleri c / ç / j / ş: canlı, ceviz, Devamını Oku

 • diş damak ünsüzü: Diş eti-damak ünsüzü. (Derleme., damak-diş konsonantı, diş arası damaksıl) Dil ucunun, üst dişetleriyle öndamağa dokunmasından meydana gelen ünsüz: c, ç, z, s, n, j, s vb. Devamını Oku

 • diş eti damak ünsüzü: Dil ucunun, üst diş etleriyle ön damağa dokunmasından oluşan ünsüz, diş-damak ünsüzü: c, ç, z, s, n, j, ş. Devamını Oku

 • dişeti ünsüzü: (Derleme.. dişeti konsonu, dişetsi konson) Dil ucunun dişetine dokunmasından meydana gelen diş ünsüzü: j, ş vb. Devamını Oku

 • peltek diş ünsüzü: Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü. (Derleme., diş-dil ünsüzü, dişler arası konson) Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle meydana gelen diş ünsüzü: İngilizce (th) , Arapça (dad) vb. Devamını Oku

 • peltek diş ünsüzü: Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü. (Derleme., diş-dil ünsüzü, dişler arası konson) Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle meydana gelen diş ünsüzü: İngilizce (th) , Arapça (dad) vb. Devamını Oku

 • dişeti damak ünsüzü: Dil ucunun, üst dişetleriyle öndamağa dokunmasından oluşan ünsüz. Devamını Oku

 • diş dudak ünsüzü: Diş eti-dudak ünsüzü. (Derleme.. diş-dudak konsonu, diş-dudaksıl konson, dudak-diş fonemi, dudaksıl dişsel) Alt dudağın üst dişlere dokunmasıyle meydana gelen dudak ünsüzü: f, v vb. Devamını Oku

 • dişeti dudak ünsüzü: Altdudağın üst dişlere dokunmasıyla oluşan dudak ünsüzü. Devamını Oku

 • diş eti dudak ünsüzü: Alt dudağın üst dişlere dokunmasıyla oluşan dudak ünsüzü, diş-dudak ünsüzü: f, v. Devamını Oku

 • art avurt ünsüzü: Dil ucunun art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses. Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının geriye doru yatıp büyükçe bir çukur oluşturması ve ciğerlerden gelen havanın daha geriden Devamını Oku

 • ön avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından çıkan ünsüz. Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının önde biraz çukurlaşarak yanlarını açık bırakması ve ciğerlerden gelen havanın gevşek kalan bu Devamını Oku

 • damak ünsüzü: Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n. (Derleme., boğazlı, damak sessizi, damak fonemi, damaksı, damaksıl) Dil sırtı yardımı ile öndamakta veya artdamakta meydana Devamını Oku

 • avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. (Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak Devamını Oku

 • tonlu ünsüz: Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ayrı ayrı oturaklarda ve sadece birer küreği olan tekne. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesiyle boğumlanan ünsüz türü, ötümlü ünsüz, yumuşak ünsüz: b, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar