dışalım girdi bağımlılığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dışalım girdi bağımlılığı kelimesinin manası:

 1. Bk. dış ticarete bağımlılık 1

dışalım girdi bağımlılığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • balassa samuelson etkisi: Ücretlerin işgücünün marjinal verimliliğine eşitlendiği ve işgücünün ülke içinde tam akışkan olduğu bir sanayileşmiş ekonomide ticarete konu kesimlerdeki verimlilik artışlarının ücretler aracılığıyla ticarete konu olmayan mal fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle azgelişmiş ülkeyle arasında ortaya çıkan fiyatlar genel düzeyi farkı. Devamını Oku

 • dependence on foreign trade: Dış ticarete bağımlılık Devamını Oku

 • dependence on foreign trade: Dış ticarete bağımlılık Devamını Oku

 • go into business: Ticarete atılmak Devamını Oku

 • ticari: Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin. Devamını Oku

 • döviz pozisyonu: Bankaların döviz alma, satma ve dış ticarete aracılık etme amacıyla bulundurdukları döviz stoku. Devamını Oku

 • döviz pozisyonu: Bankaların döviz alma, satma ve dış ticarete aracılık etme amacıyla bulundurdukları döviz stoku. Devamını Oku

 • dış ticaretin serbestleştirilmesi: Ülkede dış ticarete konulan her türlü kısıt ve engellerin kısmen veya tamamen kaldırılması. Devamını Oku

 • ürün borsası: Ticarete konu olabilen herhangi bir malın alım ve satımının yapıldığı örgütlenmiş piyasa. Devamını Oku

 • dışkaynaklı enflasyon: Dış ticarete konu olan mal fiyatlarındaki artışın dışalım yoluyla yurtiçinde üretilen malların maliyetini artırarak yarattığı enflasyon. Devamını Oku

 • dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimi: Dış ticarette uygulanacak teknik mevzuat ve standartların uluslararası ticarete gereksiz engel oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesini önlemek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla oluşturulan kurallar. Devamını Oku

 • tarife dışı engeller: Gümrük tarifeleri dışındaki, gönüllü dışsatım kotaları, düşürüme karşı vergiler, telafi edici vergiler, dışsatım sübvansiyonları, görünmez engeller gibi dış ticarete yönelik müdahale araçlarının tümü. Devamını Oku

 • korumacılık: Ekonomik gücü yükseltmek için ulusal ekonominin gümrük tarifeleri ile dış rekabete karşı korunmasını savunan görüş, himayecilik. Devletin dış ticarete müdahale ederek yerli üreticileri dış rekabet karşısında korumaya yönelik izlediği dış Devamını Oku

 • emtia: Mallar, satılacak şeyler. Ticarete konu olan mallar. krş. mal Devamını Oku

 • gelişmekte olan küçük ada ülkeleri: Sınırlı kaynakları, uzaklıkları, doğal felaketlere açık olmaları, dış şoklar karşısındaki kırılganlıkları ve dış ticarete aşırı bağımlılıklarıyla bilinen az nüfuslu ada ülkeleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar