disentrik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte disentrik kelimesinin manası:

 1. (Yun. dis: iki kez; kentron: merkez) İki sentromerli kromozom.

disentrik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asentrik kromozom: (Yun. a: …sız; kentron: merkez; chroma: renk; soma: vücut) Mitozda veya mayozda kutuplara göç edemeyen sentromersiz kromozom veya kromozom parçası. Akinetik kromozom. Devamını Oku

 • metasentrik kromozom: (Yun. meta: arasında, içinde; kentron: merkez) Sentromeri ortada bulunan ve bu nedenle kromozom kolları birbirine eşit olan, V şeklinde gözüken kromozom. Sentromeri tam ortada veya ortaya yakın olan kromozom. Devamını Oku

 • sentromer indeksi: (Yun. kentron: merkez; meros: parça) Bir kromozomun kısa kolunun toplam kromozom boyuna oranının yüzde olarak ifadesi. Devamını Oku

 • telosentrik kromozom: (Yun. kentron: merkez; telos: uç) Sentromer kromozomun bir ucuna çok yakın olduğu için sopa şeklinde olan kromozom. Devamını Oku

 • submetasentrik kromozom: (Yun. kentron: merkez; meta: sonra) Sentromeri bir uca daha yakın olup iki yanda kalan kolların eşit olmadığı, L şeklindeki kromozom. Devamını Oku

 • sentromer müdahelesi: (Yun. kentron: merkez; meros: parça; inter: arasında) Sentromerin bitişik kromozom bölgeleri üzerine krosingoveri engelleyici etkisi. Sentromer interferansı. Devamını Oku

 • akrosentrik kromozom: (Yun. akros: uç; kentron: merkez) Sentromeri bir uçta olan ve mitoz veya mayozda sopa ya da İ şeklinde görülen kromozom. Kromozomlarda birincil boğumun bir uca yakın yerleşimli olması. Devamını Oku

 • akrosentrik kromozom: (Yun. akros: uç; kentron: merkez) Sentromeri bir uçta olan ve mitoz veya mayozda sopa ya da İ şeklinde görülen kromozom. Kromozomlarda birincil boğumun bir uca yakın yerleşimli olması. Devamını Oku

 • sentrik: Sentromerli kromozom. Devamını Oku

 • parasentrik inversiyon: (Yun. para: yanında; kentron: merkez) Kromozomun sentromeri kapsamayan kolundaki inversiyon (dönme). Devamını Oku

 • kromosentrum: (Yun. chroma: renk; kentron: merkez) İnterfaz halindeki hücre çekirdeğinde kromatin maddesinin meydana getirdiği yoğun yapı. Devamını Oku

 • haploit: Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı. (Yun. haploos: basit; eidos: şekil) Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre ya da organizma. Monoploit. Devamını Oku

 • otopoliploit: (Yun. autos: kendine; polys: çok; aploos: bir kat; eidos: şekil) İki homolog kromozom takımından fazla kromozom takımı taşıyan poliploit organizma olup kromozom takımlarının hepsi tek bir türden gelir. Otoploit. Devamını Oku

 • kromozom bozuklukları: (Yun. chroma: renk; soma: vücut; aberrare: sapmak) Genetik maddenin delesyonu, kopyalanması ya da yeniden düzenlenmesi esnasında ortaya çıkan kromozom içinde ya da kromozomlar arasındaki anormallikler. Kromozom aberasyonu, kromozom anormallikleri. Devamını Oku

 • halka kromozom: Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar