dışgöç sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dışgöç kelimesinin manası:

 1. Niteliği geçici, kesin ya da mevsimlik olmak üzere, bir ülkeden yabancı ülkelere yönelen nüfus akımı.

dışgöç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dışgöç: Niteliği geçici, kesin ya da mevsimlik olmak üzere, bir ülkeden yabancı ülkelere yönelen nüfus akımı. Devamını Oku

 • dışgöç: Niteliği geçici, kesin ya da mevsimlik olmak üzere, bir ülkeden yabancı ülkelere yönelen nüfus akımı. Devamını Oku

 • dışsatım: Bir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bkz. dışalım. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemi. Devamını Oku

 • dönemsel işsizlik: Ekonomide belli dönemler itibariyle mevsimlik veya çevrimsel olmak üzere iki biçimde ortaya çıkan işsizlik türü. krş. çevrimsel işsizlik, mevsimlik işsizlik Devamını Oku

 • dışsatım bağışıklığı: İş merkezleri Türkiye’de bulunmayanların başka ülkelere gönderilmek üzere Türkiye’den satın aldıkları ya da Türkiye’de yaptıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğacak kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş sayılmaması nedeniyle uygulanan bağışıklık. Devamını Oku

 • dışalım bulgu belgesi: Ülkeye bir yapımı sokmak üzere getirilip kütüğe yazdırılan, yenilik niteliğinden yoksun yabancı belge. Devamını Oku

 • göçmen: Fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye’ye gelen, Türk Kültürüne bağlı ve Türk Soyundan kişilerdir. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye Devamını Oku

 • görünmez dışsatım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı. Devamını Oku

 • dış tecim: Uğraşısı yabancı ülkelere mal satma ve buralardan mal satın alma olan tecim dalı. Devamını Oku

 • göçler: Kalabalık toplulukların yurtlarını bırakarak yerleşmek üzere başka ülkelere gitmeleri. Devamını Oku

 • geriye göç: Yaşadıkları ülkeyi kesinlikle bırakarak yabancı ülkelere yerleşen göçmenlerden bir bölümünün (gittikleri yerlerde umut ettikleri yaşam olanaklarını bulamayanların), aradan yıllar geçse de, yeniden yurtlarına dönmeleriyle yarattıkları bir göç türü. Devamını Oku

 • savaşma gümrükleri: Bir ülkenin mal satışını, aldığı özel önlemlerle olumsuz yönden etkileyen bir ülkeden gelecek mallara, o ülkeyi, bu önlemlerden vazgeçirmek üzere konulan yüksek oranlı gümrük vergileri, a. bk. karşıtlama gümrükleri. Devamını Oku

 • kambiyo karşılayıcı gümrük vergisi: Bir ülke para değerinin düşürülmesinde, o ülkeden mal sokan bir ülkece, gerektiğinde bu durumun etkilerini azaltmak üzere, olağan gümrük vergilerine kambiyo primini karşılayacak ölçüde eklenen vergi. Devamını Oku

 • birimsel eşgüdüm: Bir yapının çeşitli uzam ve yapı öğelerinin, yapı bileşenleri ile eşgüdümünü sağlamak üzere, bu yapının yatay ve düşey boyutlarının belli bir değişmez ölçü biriminin katları olarak seçilip uygulandığı ölçünleme yöntemi. Devamını Oku

 • güvenmelik: Bir mal veya hizmetin satışı sırasında taraflar arasında kesin sözleşme yapılmadan önce alıcının satıcıya satış bedelinden düşülmek üzere ödediği para. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar