dışlama etkisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dışlama etkisi kelimesinin manası:

 1. Kamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması. krş. kısmîdışlama etkisi, sıfırdışlama etkisi, tamdışlama etkisi

dışlama etkisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • keynes etkisi: Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında sunum fazlası yaratıp faiz oranlarını aşağı çekerek yatırımları artırması, dolayısıyla toplam harcamaları artırarak reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve işlendirme düzeyini yükseltmesi. krş. Pigou etkisi Devamını Oku

 • dışlama: Dışlamak işi. Bk.Dışlama etkisi Devamını Oku

 • düzen etkisi: Bir deneyde uygulanan türlü işlemlerin sıra düzeninin aynı denekler üzerindeki etkisi. Devamını Oku

 • sıra düzeni etkisi: Bir seçenekli soruda seçeneklerin sıra düzeninin yanıtlar üzerindeki etkisi. Devamını Oku

 • tarifelerin gönenç etkisi: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yükseltmesiyle ortaya çıkan tüketici rantındaki azalmanın, üretici rantındaki artış ile gelir etkisi toplamından fazla olması yüzünden net toplumsal gönencin azalmasına yol açması. Devamını Oku

 • dışlama küresi: Bk. dışlama yuvarı Devamını Oku

 • pauli dışlama ilkesi: Bkz. dışlama ilkesi. Bkz. dışlama ilkesi. Devamını Oku

 • dışyapı dağlama deneyi: Metallerin dişyapılarını belirlemek için yapılan dağlama deneyi. Devamını Oku

 • ısınma dönemi etkisi: Herhangi bir işlemin öğrenilmesi ya da yapılması ile ilgili olarak durumun gereklerini kavrayıp uyum sağlamaya yarayan başlangıçtaki kısa sürenin etkileri. Devamını Oku

 • dışlama ilkesi: Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke. Fermi -Dirac istatistiğine uyan parçacıkların aynı erke düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke. Devamını Oku

 • dışkılama öğretimi: Büyük ve küçük aptesini yapma konusunda çocuğa çevresinin uygun ve gerekli bulduğu beceri ve alışkanlıkları kazandırma. Devamını Oku

 • züppe etkisi: Tüketicilerin bir mala yönelik istem miktarının o malı kullanan tüketici sayısı arttıkça azalması. krş. Veblen etkisi Devamını Oku

 • durgunluk savı: Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav. Devamını Oku

 • engelleme etkisi: Bk. dışlama etkisi Devamını Oku

 • iteleme etkisi: Bk. dışlama etkisi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar