disodyum EDTA sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte disodyum EDTA kelimesinin manası:

 1. Formülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu.
 2. Genellikle metallerle olan zehirlenmelerde şelat oluşturmak amacıyla kullanılan madde.

disodyum EDTA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kalsiyum disodyum EDTA: Ağır metallerle olan akut zehirlenme olgularında şelat oluşturarak zehrin emilimini engelleyip vücuttan uzaklaştırma amacıyla kullanılan bir antidot. Devamını Oku

 • edta: Bk. etilendiamin tetra asetik asit Birçok katyon ile sağlam kompleksler veren, analitik ve tıbbi amaçlarla kullanılan, (HOOC-CH2)2N-CH2CH2N(CH2COOH)2 formülüne sahip etilendiamintetraasetik asit veya bu asidin sodyum tuzları için kullanılan kısa ad. Devamını Oku

 • disodyum fosfat: Fosforik asidin kimyasal formülü Na2HP04 olarak belirtilen bir sodyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

 • etilendiamin tetra asetik asit edta: Genellikle dekalsifikasyon ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan, metalik iyonları, özellikle kalsiyum iyonlarını yakalayan bir madde. Devamını Oku

 • etilendiamintetraasetik asit, EDTA: Pek çok katyon ile şelatlar oluşturan, böylece kompleks oluşum titrasyonlarında en çok kullanılan bir reaktif. Devamını Oku

 • asetat: Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam. Asetik asidin (sirke asidi) tuzu. (Yanmaz film tabanını oluşturanasetat, film yapımında kullanılan selülozasetatın ham özdeğidir). Devamını Oku

 • Kalsiyum asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. Devamını Oku

 • Kalsiyum asetat: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak kullanılan , renksiz iğneler şeklinde kristallenen suda çözünen bir bileşik. Devamını Oku

 • kalsiyum akrilat: Akrilik asidin kalsiyum tuzu olan, toprağın kararlı hale getirilmesinde, petrol kuyularını tıkamakta, iyon değiştirici olarak ve kilden yapılmış malzemelerle döküm kalıplarının yapıştırılmasında kullanılan beyaz bir toz madde. Devamını Oku

 • kalsiyum klorür: Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi. Formülü CaCl2 olan, renksiz, son derece nem çekici bir toz madde. Suda ve alkolde çözünür. Betonda katkı maddesidir, Devamını Oku

 • benzopurpurin 4B: O-Toluidin diazobinaptil amin sülfonik asidin suda çözünen sodyum tuzu olup, pamuğun kırmızıya boyanmasında biyolojik boyayıcı ve belirteç olarak kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • indigo karmen: Formülü C16H8N2Na2O8S2 olan klorat ve nitrat iyonlarının saptanmasında ve böbrek fonksiyonları deneylerinde boya olarak kullanılan suda çözünen koyu mavi toz bir madde.. Ayrıca disodyum 5,5′-indigotin disülfonat veya sodyum indigotin disülfonat olarak bilinir. Devamını Oku

 • aspirin: Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan beyaz renkli hap. Bk. asetilsalisilik asit Devamını Oku

 • sodyum bikarbonat: Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde (NaHCO3). Karbonik asidin sodyum tuzu ve bunun hidratlandırılmış formları olup en az sodyum oranının belirtilmesi koşul olan ürünler. Asidoz tedavisi ve iyon tuzağı oluşturarak Devamını Oku

 • kobalt asetat: Asetik asidin kimyasal formülü Co(C2H302)2 olan kobalt tuzu ve bunun hidratlaştırılmış formları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar