disperse to sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte disperse to kelimesinin manası:

 1. dağıtmak,yaymak

disperse to ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • disperse: Dağıtmak, yaymak, ayırmak, saçmak Ayrılmak, yayılmak, dağılmak Devamını Oku

 • distribute: Dağıtmak, tevzi etmek, yaymak, taksim etmek, bölmek Düzenlemek, tasnif etmek, sınıflama yapmak Devamını Oku

 • shed: She had, she would. (shed, shedding) dökmek, akıtmak, saçmak, dağıtmak Devamını Oku

 • saçmak: Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek Örnek: Oraya birikmiş sulara basarak çamurları etrafa saçtı. M. Ş. Esendal Işık ve ısı yaymak Örnek: Büyümüş gözler örste dövülen kızgın demir gibi kıvılcımlar saçtı. R. N. Güntekin Belli bir görüşü, düşünceyi yaymak. Devamını Oku

 • effuse: Yayılmış Ağzı açık (bazı kabuklu hayvanlar). Devamını Oku

 • radiate: Bir merkezden yayılmak, yaymak, saçmak, ışın yaymak, ışık saçmak, neşe saçmak, yayın yapmak, ışımak Işın yaymak Devamını Oku

 • diffuse: Yaymak, dağıtmak, dağılmak, yayılmak; dökmek; karıştırmak; nüfuz etmek Ayrıntılı, mufassal Devamını Oku

 • strewed: Yaymak, serpmek, saçmak, dağıtmak, serpiştirmek Dagitilmis Devamını Oku

 • diffuse to: yaymak, dağıtmak,yayılmak,dağılmak Devamını Oku

 • distributed: [distribute] dağıtmak, vermek, paylaştırmak, yaymak, saçmak; sürmek (boya) DağŸItılmışŸ, yayılmışŸ, ayrılmışŸ, bölünmüşŸ, kısımlanmışŸ Devamını Oku

 • dissipate: Dağıtmak, israf etmek, ziyan etmek, har vurup harman savurmak Dağılmak Devamını Oku

 • neşretmek: Yaymak, dağıtmak, saçmak. Yayımlamak Örnek: Alacağımız fazla haberleri yine neşredeceğiz. A. Gündüz Devamını Oku

 • aksettirmek: Sesi yankılamak. Işığı yansıtmak. Haberi, Devamını Oku

 • scatter: Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak, serpmek, dağıtmak, savurmak, boşa harcamak, dağılmak, saçılmak, yayılmak Dağıtmak, saçmak Devamını Oku

 • propaganda: Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma Örnek: Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar. H. Taner Bk. yaymaca Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar