divarication sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte divarication kelimesinin manası:

 1. Yayma, yayılma, dallanma, bölünme; anlamda belirsizlik; fikirde farklılığŸa katılmama

divarication ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • unanimously: Müttefik şŸeklinde, herkesin aynı fikirde olduğŸu bir tarzda, farklı düşŸünmeksizin Devamını Oku

 • embranchment: Dallanma, kollara ayrılma (nehir gibi) Dal, kol. Devamını Oku

 • ramification: Dallanma, dallanıp budaklanma, kollara ayrılma, dal, kol, şube Dallanma Devamını Oku

 • homologi: (Yun. homologos: aynı fikirde olan; logos: bilim) Kökendeşlik. Evrimsel gelişme sırasında aynı kökenden gelen, görevleri ve yapıları aynı ya da farklı olabilen organ ya da yapıları ifade etme. Homoloji. Devamını Oku

 • dispassionateness: Hislerine kapılmama, tutkularına kapılmama Devamını Oku

 • dispassionateness: Hislerine kapılmama, tutkularına kapılmama Devamını Oku

 • bağımlı değişken: Bağımsız değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren değişken, cevap değişkeni, sonuç değişkeni. (bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan Devamını Oku

 • emission: Dışarı verme, çıkarma, yayma, neşretme, ihraç İhraç veya neşrolunan şey Devamını Oku

 • ambiguity: Belirsizlik, muğlâklık , müphemiyet, şüpheli oluş. İki anlamlılık, anlam belirsizliği, belirsizlik, şüpheli oluş Devamını Oku

 • özsel mal farklılaştırması: Üretiminde farklı aramalları ve/veya üretim teknikleri kullanılarak malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması Devamını Oku

 • belirsizlik ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu, bildiren ilke. Bu belirsizlik ancak öğeciksel boyutlarda kendini belli eder. Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu, bildiren ilke. Bu belirsizlik Devamını Oku

 • fiyat farklılaştırması: Tekel piyasalarında etkinlikte bulunan firmanın kârını artırabilmek için ürettiği mal ya da hizmeti, fiyat esnekliğinin farklı olduğu, birbirinden tam olarak yalıtılmış alt piyasalarda farklı fiyatlardan satması. krş. mal farklılaştırması, pazar farklılaştırması Devamını Oku

 • equivocality: ŞŸÜphelilik, belirsizlik, iki veya daha fazla muhtemel anlamı olma durumu; kuşŸkululuk, kararsızlık, şŸüphelilik; belirsizlik, tereddüt, karar verilmemişŸ olma durumu Devamını Oku

 • varying: Değiştirmek, çeşitlemek, başkalaşmak, değişmek, değişime uğramak, farklı olmak DeğŸIşŸKen, değŸişŸen, farklılaşŸan, çeşŸitlenen; değŸişŸtiren, farklılaşŸtıran, çeşŸitlendiren Devamını Oku

 • varying: Değiştirmek, çeşitlemek, başkalaşmak, değişmek, değişime uğramak, farklı olmak DeğŸIşŸKen, değŸişŸen, farklılaşŸan, çeşŸitlenen; değŸişŸtiren, farklılaşŸtıran, çeşŸitlendiren Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar