dizinin yoğunluk fonksiyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dizinin yoğunluk fonksiyonu kelimesinin manası:

 1. (…)

dizinin yoğunluk fonksiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • spektral yoğunluk fonksiyonu: Bk. izgesel yoğunluk işlevi Devamını Oku

 • yoğunluk: Yoğun olma durumu. Yoğun bir maddenin özelliği. Devamını Oku

 • yoğunluk farkı: Birbirine bitişik iki alan arasındaki özel maddelerin yoğunluğunda oluşan farklılık, yoğunluk gradyanı. Devamını Oku

 • yoğunluk gradyanı: Yoğunluk farkı. Devamını Oku

 • uzaysal yoğunluk: Uzayda birim oylum içindeki cisimlerin sayısı ya da toplam kütlesi. Devamını Oku

 • radyoaktif yoğunluk: Bir nüklidin, içinde bulunduğu radyoaktif maddenin birim hacmi başına etkinliği. Devamını Oku

 • elektriksel yoğunluk: Bir uzay yükünün birim oylumu basma, ya da yüzey yükünün birim yüzeyi başına düşen elektrik yükü tutan. Bir uzay yükünün birim oylumu basma, ya da yüzey yükünün birim yüzeyi başına Devamını Oku

 • tayfsal yoğunluk: (bir ışıkölçümsel büyüklüğün) (Alm. einer photometrischen Grösse) (Fr. d’un grandeur photométrique) (İng. of a photometric quantity) Verilmiş bir dalga, boyunu çerçeveleyen sonsuz küçük bir aralıkta alınmış söz konusu büyüklüğün, o aralığa bölümü. Not: Frekanslar, dalga sayıları ya da bunların logaritmaları için de bu deyim kullanılır. Karışıklığı önlemek için, örneğin, “frekans cinsindentayfsal yoğunluk” biçiminde açıkça belirtilmelidir. Devamını Oku

 • izgesel yoğunluk: Işınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğinliği. Işınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğinliği. Devamını Oku

 • yoğunluk bölgelemesi: Bir kentte, kentin türlü kesimlerini, olur verilebilecek en yüksek nüfus yoğunluğu sayısı açısından sınırlandırarak, her yoğunluk bölgeciği için, bu yoğunluk tavanının aşılmasını önleyen kurallar koymak ve uygulamak. Devamını Oku

 • yoğunlukölçer: Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

 • yoğunluk süzgeci: Rengi etkilemeksizin, bir mercekten giren ışığın yeğinliğini azaltan açık ya da koyu gri süzgeç. Devamını Oku

 • en uygun yoğunluk: Bir bölge ya da ülkede nüfus yoğunluğunun, doğal kaynaklar ve çalışma olanaklarından en verimli ve uygun biçimde yararlanmaya elverişli bir düzeyde bulunması. Devamını Oku

 • iletimli yoğunlukölçer: Ölçülen maddenin içinden iletilen ışınımı kullanarak ölçüm yapan yoğunlukölçer. Devamını Oku

 • en düşük baskılayıcı yoğunluk: Kemoterapötik bir ilacın, yapılan in vitro testlerde, bakteri çoğalmasını % 90 oranında baskılayan değeri, MİC90. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar