dna kesme enzimleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dna kesme enzimleri kelimesinin manası:

 1. Dna'yı belirli noktalardan tekrarlanabilir şekilde kesen ve bakteri suşlarından izole edilen Bam HI, Hind III gibi enzimler. DNA restriksiyon enzimleri, restriksiyon enzimleri, restriksiyon endonükleaz.

dna kesme enzimleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dna restriksiyon enzimleri: Bk. DNA kesme enzimleri Devamını Oku

 • dna kesme enzimi uzunluk çeşitliliği rflp: Dna da mutasyonlar sonucu oluşan nükleotit değişimleriyle (hastalığa sebep olmayan), kesme enziminin kesme bölgesinin yok olması ya da yeniden oluşması sebebiyle, analizlerde, DNA enzimle kesildiğinde farklı uzunlukta DNA parçalarının oluşması. Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi. Devamını Oku

 • restriksiyon enzimleri: Bk. DNA kesme enzimleri Devamını Oku

 • karaciğer enzimleri: Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler. Devamını Oku

 • dna parmak izi: Her insanın kendine özgü olan genomu içindeki oldukça değişken bazı tekrarlanan DNA dizilerinin restriksiyon analizleri ile elde edilen DNA parça kalıpları. Her birey için tek olanDNA parmak izi ile aile ilişkilerinin, kişiliğin tanımlanması metodu. Devamını Oku

 • DNA belirteçleri: Özel olarak tanımlanan veya izole edilen, DNA’da yer veya gen varlığını belirlemede kullanılan DNA parçası. Devamını Oku

 • restriction endonuclease: Restriksiyon endonükleaz Devamını Oku

 • deoksiribonükleaz dnaaz dnaz: DNA’daki fosfodiester bağlarını kesen, DNA’yı kısa oligonükleotit parçalarına ya da tamamen bileşenlerine ayıran çeşitli enzimlerin her biri. Endonükleaz, ekzonükleaz. Devamını Oku

 • dna manipulasyonları: Enzimler aracılığıyla DNA baz dizilerinin eklenip çıkarılması, farklı parçaların birbirine eklenip çıkarılması gibi DNA üzerinde yapılan değişiklikler. Devamını Oku

 • rekombinant dna: Bir DNA parçasının halkasal vektöre bağlanması sonucu oluşan molekül. Yaygın olarak DNA molekülünün kesme enzimleriyle kesilmesi ve sonra farklı kaynaklardan elde edilen DNA parçalarıyla DNA ligaz kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilir. Devamını Oku

 • QIAamp DNA saflaştırma yöntemi: Biyolojik numunelerden DNA izole etmede kullanılan yöntem. Devamını Oku

 • rekombinasyonal DNA onarımı: Çift DNA zinciri kopmaları, çift zincir çapraz bağlanmaları veya replikasyon sırasında tek zincirde oluşan hasarlar gibi belirli hasar tiplerinin onarımında direkt olarak uygulanan rekombinasyona ait bir olay. Devamını Oku

 • boşlukta kesme: Bir resim kaynağından öbürüne, alan boşluğu sırasında geçme. Devamını Oku

 • restriksiyon enzimi: Bakterilerden elde edilen, doğal olarak oluşmuş, DNA baz sırasını belirli baz dizilimlerinin olduğu kendilerine özgül bölgelerden tanıyarak kesen enzimler, RE. Devamını Oku

 • rekombinant dna teknolojisi: Bk. genetik mühendisliği Belirli bir gen tespit edilerek ayrılıp daha sonra plazmit gibi bir taşıyıcı DNA’nın içine yerleştirilerek rekombinant DNA’ların oluşturulması, amacına yönelik olarak bu rekombinant yapının klonlanması ve proteinlere Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar