dna ligaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dna ligaz kelimesinin manası:

 1. Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim.
 2. İki DNA tek zincirini 3'-hidroksil ve 5'-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA'daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen enzim.
 3. Dna dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim.

dna ligaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • t4 dna ligaz: Çift iplikli DNA’da oluşan boşlukları kapatan, T4 fajının kotladığı bir enzim. Devamını Oku

 • dna polimeraz: Dna ve RNA kalıbı kullanarak deoksiribonükleotit birimlerinin eklenmesi ile DNA sentezlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp deoksiribonükleotit birimlerini fosfodiester bağıyla bağlayarak DNA sentezlenmesini Devamını Oku

 • dna: Bk. deoksiribonükleik asit Deoksiribonükleik asit. Devamını Oku

 • deoxyribonucleic acid dna: Deoksiribonükleik asit dna Devamını Oku

 • ekzonükleaz: (Yun. exo: dışa doğru; nucleus: çekirdek) Nükleik asit zincirinin uç kısmından nükleotitleri tek tek uzaklaştıran enzim. Genellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri Devamını Oku

 • ligaz: İki farklı molekülü ya da aynı molekülün iki ucunu ATP’den ya da başka bir nükleosit trifosfattan sağladığı profosfat bağı (yüksek enerji bağı) ile hidroliz yoluyla birleştiren enzimler. Örnek: DNAligazlar, RNAligazlar gibi. Sentetaz. Devamını Oku

 • rna ligaz: Mrna sentezi sırasında ekzonların birleşmesini katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • rna ligaz: Mrna sentezi sırasında ekzonların birleşmesini katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • endonükleaz: Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi Devamını Oku

 • kalıp DNA: Nükleik asit üretiminde veya polimeraz zincir tepkimesinde çoğaltılması istenilen gen parçası, şablon DNA. Devamını Oku

 • dna ve rna ayak izi: DNA ya da RNA bağlama proteini ile nükleik asit dizisinin tayini tekniği. Devamını Oku

 • dna topoizomeraz: Süper sarmal DNA sarmalının açılmasını sağlayan enzim. Devamını Oku

 • rna bağımlı dna polimeraz: Rna molekülünü kalıp olarak kullanarak tek iplikli DNA sentezleyen enzim. Bu enzim kanserojen DNA virüslerinde oluşur. Revers transkriptaz. Devamını Oku

 • dna aralığı: Dna’daki bir ya da birden fazla nükleotidin yokluğu. Devamını Oku

 • DNA helikaz: Kopyalanmadan önce bir DNA molekülündeki çift sarmalının her bir baz çiftinin birbirinden ayrılmasını katalize eden bir enzim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar