dna melezlemesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dna melezlemesi kelimesinin manası:

 1. Tamamlayıcısı olan DNA tek ipliklerinin, H bağları ile çift iplikçik oluşturmaları. DNA hibridizasyon.

dna melezlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nükleik asit melezlemesi: Birbirinin tamamlayıcısı olan polinükleotitler arasında hidrojen bağları aracılığı ile çift iplikli DNA oluşması. Devamını Oku

 • nükleik asit melezlemesi: Birbirinin tamamlayıcısı olan polinükleotitler arasında hidrojen bağları aracılığı ile çift iplikli DNA oluşması. Devamını Oku

 • komplementer dna: Bk. tamamlayıcı DNA Bir RNA molekülünün DNA kopyası. Devamını Oku

 • DNA eşleşmesi: Kromatin iplikçiğinin yeni bir iplik sentezleyerek bir DNA molekülünü oluşturması, DNA replikasyonu. Devamını Oku

 • sıvı hibridizasyon: Birbirinin tamamlayıcısı olan DNA ipliklerinin sıvı içinde oluşturdukları tepkime. Devamını Oku

 • tek iplikçikli DNA: Dna’nın iki iplikçiğini bir arada tutan hidrojen bağlarının yüksek sıcaklık ya da kimyasal maddeye maruz bırakmak suretiyle kırılması sonucu oluşan tek iplikçikli yapı. Devamını Oku

 • dna rna melezi: Bir DNA zincirinin tamamlayıcı baz çiftleri aracılığıyla bir RNA zincirine hidrojen bağıyla bağlanması sonucunda oluşan bir çift sarmal. DNA RNA hibridi. Devamını Oku

 • cdna: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şeklinde de tanımlanabilir. Bk. tamamlayıcı DNA Devamını Oku

 • miyozin: Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve ATPaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan,miyozin I,miyozin II,miyozin V tipleri olan bir protein. Kalın iplik. Devamını Oku

 • lider dna zinciri: Dna kopyalanması sırasında çift ipliğin 3′-5′ yönündeki ipliğini tamamlayan yeni sentezlenmiş zincir. DNA’nın 5′-3′ yönündeki ipliğini ise kesik DNA zinciri ya da E.coli’deki gibi Okazaki parçaları olarak adlandırılan yeni sentezlenmiş, süreksiz parçalar halindeki zincir tamamlar. Tamamlayıcı nükleotitler her iki zincirde de 5′-3′ yönündedir. Devamını Oku

 • somatik hücre melezlemesi: Genetik olarak farklı olan somatik hücrelerden çıkan hayvan hücreleri veya bitki protoplâstlarının in vitro birleşmesi. Somatik hücre hibridizasyonu. Devamını Oku

 • dna polimeraz: Dna ve RNA kalıbı kullanarak deoksiribonükleotit birimlerinin eklenmesi ile DNA sentezlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp deoksiribonükleotit birimlerini fosfodiester bağıyla bağlayarak DNA sentezlenmesini Devamını Oku

 • collateral: Yan yana olan Aynı eğilimde ve etkide olan Devamını Oku

 • transkripsiyon: Çeviri yazı. Kopyalama Baz çifti Devamını Oku

 • filtre melezlemesi: Nitroselüloz filtresinde sarmalı çözülmüş ve hareket etmeyen DNA’nın radyoaktif işaretlenmiş RNA ya da DNA çözeltisi ile inkübasyonu. Filtre hibridizasyonu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar