doğal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğal kelimesinin manası:

 1. Doğada olan, doğada bulunan.
 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı.
 4. Yapmacık olmayan.
 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
 7. Katıksız, saf.
 8. Doğanın kendi düzeni içinde oluşan; yapay olarak hezırlanmamış olan.
 9. Tabi
 10. Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi.
 11. Bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması.
 12. Kendi doğal alanında bulunma.
 13. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan.

doğal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğal bezem: Bir film ya da televizyon izlencesi için önceden hazırlanmamış, doğada olduğu gibi kullanılmış bezem çeşidi. Yapma bezemin karşıtı. Devamını Oku

 • doğal gaz: Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz. Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla Devamını Oku

 • doğal antikor: Normal bireylerde herhangi bir enfeksiyon bulgusu oluşmaksızın bulunan, epitel engelini geçmeyi başaran mikroorganizmalara karşı önceden oluşturulan bir koruma mekanizması olarak hizmet eden antikorlar. Devamını Oku

 • doğal işsizlik oranı: Çalışma yetenek ve isteğinde olan herkesin cari ücret ve çalışma koşullarında üretim sürecinde yer aldığı durumda, yani tam işlendirme düzeyinde geçici ve yapısal işsizlik oranları toplamından oluşan ve her ekonominin yapısına bağlı olarak değişen işsizlik oranı. Devamını Oku

 • doğal bağışıklık: Bir organizmanın antijenlere karşı fagositik hücreleri ile karşı koyması. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan bakteri ve diğer maddelerin nötrofil ve makrofajlar tarafından fagosite edilmesi, ağız yoluyla alınan organizmaların asit ve Devamını Oku

 • doğal kaynaklar ekonomisi: İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bölgelerin başlıca özelliklerini inceleyen iktisatın bir alt dalı. Devamını Oku

 • doğal artış oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). Devamını Oku

 • doğal dürtü: Açlık, susuzluk gibi bir kuşaktan ötekine geçen ve öğrenme yolu ile köklü olarak değiştirilemeyen dürtülere verilen ad. Devamını Oku

 • doğal dürtü: Açlık, susuzluk gibi bir kuşaktan ötekine geçen ve öğrenme yolu ile köklü olarak değiştirilemeyen dürtülere verilen ad. Devamını Oku

 • doğal ışık: Doğal bilgi yetisi. Bu anlamda: 1- (Plotinos ve Augustinus’ta) İnsannın içinde bulunan ve bilgi elde etmeye olanak sağlayan “ışık”. 2-(Descartes’ta) Tann’nın insana verdiği bilme yetisi. // Usun doğrulara dolaysız ve apaçık olarak varmasını sağlar. Devamını Oku

 • doğal seçim: Darwin’in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması. Doğal seleksiyon. İklim, besin, rekabet vb. koşullara uyabilenlerin canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların Devamını Oku

 • doğal uçun: Yakıt olarak kullanılan, çoğu metan olan ve yeryagı ile birlikte bulunan yeğni karbonhidrat uçunları karışımı. Yakıt olarak kullanılan, çoğu metan olan ve yeryagı ile birlikte bulunan yeğni karbonhidrat uçunları karışımı. Devamını Oku

 • doğal uranyumlu reaktör: Yakıt olarak doğal metal uranyum, soğutucu olarak CO2 ve yavaşlatıcı olarak grafit kullanan reaktör. Devamını Oku

 • doğal gönderim: E kümesi üzerinde tanımlı olan bir B denklik bağıntısı için, (…) olarak tanımlanan : (…) gönderimi, Anlamdaş. bölüm gönderimi. 2 (…) eşlek dizgesi için, (…) olmak üzere, (…) gönderimi. Devamını Oku

 • doğal kaynaklar: Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar. krş. doğa, toprak, hammadde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar