doğal ayıklanmacılık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğal ayıklanmacılık kelimesinin manası:

 1. (Darwin) Doğada ve toplumda canlı türleri arasındaki varolma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamıyanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti.

doğal ayıklanmacılık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğal ayıklanma: Darwin’e göre doğada ve toplumda canlı türlerin arasındaki var olma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamayanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. Devamını Oku

 • doğal seçim: Darwin’in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması. Doğal seleksiyon. İklim, besin, rekabet vb. koşullara uyabilenlerin canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların Devamını Oku

 • doğal kıran ayırcası: Bkz. Doğal kıran akçesi. Devamını Oku

 • doğal kıran ayırcası: Bkz. Doğal kıran akçesi. Devamını Oku

 • toplumsal darvincilik: Doğadaki ve toplumdaki ilerlemeyi yürüten baş itici gücün varolma savaşı ve doğal ayıklanma süreçleri olduğunu savunan öğreti. Devamını Oku

 • insanlıkçılık: İnsanlığın yararını, iyiliğini isteyen, haksızlıkların ortadan kaldırılmasını savunan görüt. Devamını Oku

 • daralma: Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi. Daralmak işi Devamını Oku

 • doğacılık: Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm. Toplumsal kuruluşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti. Devamını Oku

 • doğaüstücülük: Doğa yasalarıyla açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti, tabiatüstücülük, sürnatüralizm. Doğa yasalarıyle açıklanamayan olayların ve gerçeklerin varlığına inanmak gerektiğini ileri süren öğreti. Devamını Oku

 • kavuşum ayı: Ay’ın art arda gelen özdeş iki evreye, sözgelimi yeniaydan yeniaya gelişi arasındaki zaman süresi (= 29,5 gün) Devamını Oku

 • yatay doğrusallık ayarı: Almaçta resmi oluşturan düşey çizgiler arasındaki uzaklıkların eşit olmasını sağlama. Devamını Oku

 • doğal bağışıklık: Bir organizmanın antijenlere karşı fagositik hücreleri ile karşı koyması. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan bakteri ve diğer maddelerin nötrofil ve makrofajlar tarafından fagosite edilmesi, ağız yoluyla alınan organizmaların asit ve Devamını Oku

 • düşey doğrusallık ayarı: Almaçtaki resmi oluşturan yatay çizgiler arasındaki uzaklıkların eşit olmasını sağlama. Devamını Oku

 • ayıklayıcılık: Canlı gözelerde kimi iyon ya da molekülleri içeri alıp kimilerini almama biçiminde beliren genel özellik. Devamını Oku

 • kavramcılık: Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm. Ortaçağın son dönemindeki ->adçılık çığırı. Tümellerin kendi başına varlıkları olmadığını, bunların düşünsel varlıklar olarak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar