doğal ışınım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğal ışınım kelimesinin manası:

 1. Yeryüzü doğal kaynaklarının belli bir noktasında var olan ışınım.

doğal ışınım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eş sıcak: Sıcaklığı eşit olan (yeryüzü noktası), izoterm. Devamını Oku

 • harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı. Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp Devamını Oku

 • deniz yüksekliği: Yeryüzünün bir noktasının deniz yüzeyine olan dikine uzaklığı. Devamını Oku

 • başucu noktası: Yeryüzündeki bir gözlem noktasından geçen düşey doğrultusunun gökyüzünü deldiği iki noktadan, ufkun üstünde olanı, semtürreis. Devamını Oku

 • yerleştirme: Yurtlandırma, iskân. Yerleştirmek işi. Oyuncuların Devamını Oku

 • başucu: Bir yerin düşeyinin gök küreyi kestiği nokta. Yeryüzünün herhangi bir noktasında, çekül doğrultusunda kalan yön. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenemez doğal kaynaklar: Metal ve mineral varlıklar gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • homotopi sınıfı: X topolojik uzayı içinde p noktasından q noktasına bir yol a olmak üzere, a ‘ya homotopik olan yolların kümesi. Devamını Oku

 • sınırlı doğru: Başı ve sonu belli olan doğru. Devamını Oku

 • akçalı denkleşme: Yerel özerklik ilkesinin ve genel olarak yerel yönetimlerin yeryüzünde güçlenmesinden sonra ortaya atılan ve bu yönetim birimlerinin, kendilerine bırakılmış kamu görevlerini gereği gibi yerine getirmelerine yetecek ölçüde gelir kaynaklarına kavuşturulması amacıyla devletle yerel yönetimler arasında görev ve gelir bölüşümünü adaletli kurallara bağlamayı içeren siyasa bilimi ilkesi. Devamını Oku

 • doğal kaynaklar: Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar. krş. doğa, toprak, hammadde Devamını Oku

 • normal: Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun .Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Devamını Oku

 • doğal alan: Kent toplumbiliminde ve insan çevrebiliminde belli özellikleri olan, özel konumu, koşulları, doğal ya da insan elinden çıkmış özellikleriyle bir bütün oluşturan yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar