doğal kaynaklar ekonomisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğal kaynaklar ekonomisi kelimesinin manası:

 1. İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bölgelerin başlıca özelliklerini inceleyen iktisatın bir alt dalı.

doğal kaynaklar ekonomisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kurala göre iktisat politikası: İktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü iktisadi gelişme karşısında uygulanacak politikaların önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin açıklandığı, bu yolla uygulanacak iktisat politikasının zaman tutarsızlığı ve gecikme sorunlarıyla karşılaşmayacağını ileri süren ve ilk kez parasalcı okul tarafından önerilen politika. krş. duruma göre iktisat politikası Devamını Oku

 • doğal kaynaklar: Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar. krş. doğa, toprak, hammadde Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenemez doğal kaynaklar: Metal ve mineral varlıklar gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • ekonomi: İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Devamını Oku

 • katı hal doğabilimi: Katıların yapı ve özelliklerini inceleyen doğabilim dalı. anl . katı durum doğabilimi. Katıların yapı ve özelliklerini inceleyen doğabilim dalı. anl . katı durum doğabilimi. Devamını Oku

 • çevre iktisadı: Çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliğinin enaza indirgenmesi yollarının incelendiği bir iktisat alt bilim dalı. Devamını Oku

 • keynesyen iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin Devamını Oku

 • ek çalışan önsavı: İktisadi dalgalanmaların daralma evresinde, hanehalkının reel gelir düzeyini korumak ve sürdürmek amacıyla ailedeki çalışmayan diğer bireylerin de işgücüne katılacakları varsayımına dayanan ve iktisadi konjonktürle işgücüne katılım oranı arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren önerme. Devamını Oku

 • gök doğabilimi: Uzaydaki özdecik ve öğeciklerden gelen izgelerin çözümlemesine dayanarak, gökcisimlerinin doğabilimsel özelliklerini inceleyen gökbilim dalı. Uzaydaki özdecik ve öğeciklerden gelen izgelerin çözümlemesine dayanarak, gökcisimlerinin doğabilimsel özelliklerini inceleyen gökbilim dalı. Devamını Oku

 • piyasa ekonomisi: Üretimin bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatının arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı ekonomi karşıtı. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin Devamını Oku

 • keynes ekonomisi: Bk. Keynesyen iktisat Devamını Oku

 • yerleşme ekonomisi: Bk. bölgesel iktisat Devamını Oku

 • normatif iktisat: Ekonomide belirlenen hedeflere, değer yargılarını da içeren iktisadi çözümlemelerle ulaşılması gerektiğini savunan iktisadi yaklaşım. krş. pozitif iktisat Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar