doğal mera sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğal mera kelimesinin manası:

 1. Buğdaygil, baklagil veya diğer otların doğal olarak yetiştikleri, genellikle biçilecek derecede boylanmadıkları için hayvanların otlatılmasında kullanılan arazi.

doğal mera ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğal mera: Buğdaygil, baklagil veya diğer otların doğal olarak yetiştikleri, genellikle biçilecek derecede boylanmadıkları için hayvanların otlatılmasında kullanılan arazi. Devamını Oku

 • mera: Otlak, çayırlık Örnek: Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı. Ö. Seyfettin Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kısa boylu, biçilmeye uygun olmayan engebeli arazi. Devamını Oku

 • mera bitkileri: Meralarda kendiliğinden yetişen veya yapay olarak yetiştirilen, yem değeri olan veya olmayan tüm bitki türleri. Mera otu. Devamını Oku

 • doğal uçun: Yakıt olarak kullanılan, çoğu metan olan ve yeryagı ile birlikte bulunan yeğni karbonhidrat uçunları karışımı. Yakıt olarak kullanılan, çoğu metan olan ve yeryagı ile birlikte bulunan yeğni karbonhidrat uçunları karışımı. Devamını Oku

 • mera kalıpları: Mera hayvanlarına ek yem olarak yonca gibi kaba yemlerin değişik katkılarla pelet h Devamını Oku

 • doğal ayıklanma: Darwin’e göre doğada ve toplumda canlı türlerin arasındaki var olma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamayanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • doğal uranyumlu reaktör: Yakıt olarak doğal metal uranyum, soğutucu olarak CO2 ve yavaşlatıcı olarak grafit kullanan reaktör. Devamını Oku

 • doğal beceri: Bir yetişme dönemine gerek duyulmadan değişik işleri başarma yeteneği. Devamını Oku

 • doğal ayıklanmacılık: (Darwin) Doğada ve toplumda canlı türleri arasındaki varolma savaşını en güçlülerin, çevreye en iyi uyabilenlerin kazandıklarını, güçsüzlerin, çevreye uyamıyanların ise ortadan kalktıklarını savunan öğreti. Devamını Oku

 • yenilenemez doğal kaynaklar: Metal ve mineral varlıklar gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • doğal işbölümü: İlkel kabile yaşamında; erkeklerin daha fazla güç ve organizasyon yeteneği gerektiren avcılık ve toplayıcılık, kadınların ise çocuk yetiştirme işleriyle uğraşmaları. Devamını Oku

 • doğal gaz: Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz. Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla Devamını Oku

 • suni çayır: Rutubetli veya sulanabilen topraklarda buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin bir karışım olarak yetiştirildiği çayır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar