doğum ilk kızgınlık aralığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğum ilk kızgınlık aralığı kelimesinin manası:

 1. Doğum sonrası ilk kızgınlığın görülmesine kadar geçen süre.
 2. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-ilk kızgınlık aralıkları toplamının, toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi hedeflenir.

doğum ilk kızgınlık aralığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğum gebe kalma aralığı: Servis periyodu. Sürüde fertilite parametreleri için, doğum-gebe kalma aralıkları toplamının, gebe kalan inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 90 günü geçmemesi hedeflenir. Devamını Oku

 • buzağılama aralığı: Birbirini izleyen iki buzağılama arasındaki süre. Gebelik süresiyle doğum-gebe kalma aralığının toplamına eşittir. Süt sığırı işletmelerinde; doğumdan-doğuma geçen süreler toplamının doğum yapan ineklerin toplamına bölünmesiyle bulunan değer. Bu değerin 400 Devamını Oku

 • günlük ortalama sıcaklık: Herhangi bir yerde, gün içinde hava sıcaklığını saptamak için belli aralıklarla yapılan ölçü değerleri toplamının, ölçü sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. Devamını Oku

 • ilk tohumlamada gebe kalma oranı: İlk tohumlamada gebe kalan ineklerin tohumlama yapılan inek sayısına bölünmesi ve sonucun100 ile çarpılmasıyla bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin % 55 Devamını Oku

 • kızgınlık tespiti: Hayvan türlerine göre değişik yöntemlerden yararlanarak hayvanların kızgın oldukları dönemin belirlenmesi, östrüs tespiti. Sığırlarda kızgınlık belirtileri çok belirgin olmadığı ve kısa süreli olduğu için fertilite yönünden kızgınlık tespiti önemlidir. Devamını Oku

 • kızgınlık tespiti: Hayvan türlerine göre değişik yöntemlerden yararlanarak hayvanların kızgın oldukları dönemin belirlenmesi, östrüs tespiti. Sığırlarda kızgınlık belirtileri çok belirgin olmadığı ve kısa süreli olduğu için fertilite yönünden kızgınlık tespiti önemlidir. Devamını Oku

 • bölüt aralığı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılım çizelgesinde kümelerin en alt sınırıyla en üst sınırı arasındaki ayrımın küme sayısına bölünmesiyle bulunan genişlik, bkz. aralıklı dizi. Devamını Oku

 • sık: Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Devamını Oku

 • hücreler arası aralık: Bir dokudaki hücreler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar. İntersellüler açıklık. Devamını Oku

 • yıllık ortalama sıcaklık: Herhangi bir yerde, bir yıllık süre içinde her gün saptanan hava sıcaklıkları toplamının gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bkz. ortalama. Devamını Oku

 • aralık düzenleyici: Uzun aralıklarla tek resim alma işleminde bu aralıkların süresini düzenleyen gereç. Devamını Oku

 • gebelik başına tohumlama sayısı: Gebelik elde etmek için gerekli tohumlama sayısı. İşletmede tohumlama sayıları toplamının gebe kalan ineklerin tohumlama sayılarına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin 2’nin altında olması gerekir. Devamını Oku

 • iki kızgınlık arası süre: Kızgınlığın bitiminden gelecek proöstrüse kadar olan süre. Devamını Oku

 • özgür kökçe: Tek sayıda eksicikleri bulunan, dolayısıyla toplam dönüsü çoğu kez S = 1/2 olan, kimyasal tepkinliği yüksek özdecik parçası. Devamını Oku

 • anormal kızgınlık döngüsü: Kızgınlıklar arası sürenin normalden uzun veya kısa sürmesi, anormal östrüs siklusu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar