doğuştan alakrima sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doğuştan alakrima kelimesinin manası:

 1. Doğuştan gözyaşı salgısının yetersizliği veya yokluğuyla belirgin seyrek olarak küçük cüsseli köpek ırklarında görülen bir bozukluk.

doğuştan alakrima ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doğuştan hipotrikozis: Doğuştan kılların normale göre daha az miktarda olması veya tamamen yokluğu. Kalıtsal olabileceği gibi, iyot yetersizliği ve guatr, adenohipofiz hipoplazisi ve beyaz çöpleme bitkisinin maternal alınmasına bağlı olarak da biçimlenir. Devamını Oku

 • alakrima: Gözyaşı salgısının yetersizliği veya yokluğu. Devamını Oku

 • doğuştan porfiri: İdrar, kemik ve dişlerde aşırı derecede porfirin bulunması ve koyu kırmızı-kahverengi pigmentleşmeyle belirgin, porfirin metabolizmasını düzenleyen enzimlerin yetersizliğinden kaynaklanan kalıtsal hastalık. Devamını Oku

 • doğuştan kalıtsal hipotrikozis: Kıl örtüsünün kısmen veya tamamen doğuştan ve kalıtsal nedenlerle bulunmaması. Belli sığır ırklarında ve Çin köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • doğuştan portal sistemik şant: Fetüste normal olarak vena cava caudalis ile vena porta’yı birbirine bağlayan ductus venosus, doğuma yakın bir dönemde veya doğumdan kısa bir süre sonra ortadan kalkmaması ve bu iki damar arasındaki bağlantı kesilmemesiyle belirgin yapılış Devamını Oku

 • doğuştan sağırlık: Doğum öncesi nedenlerden ileri gelen sağırlık. Duyu yeteneğinin doğuştan azlığı veya tamamen yokluğu. Genellikle koklea kanalının dejenerasyonu sonucu biçimlenir, kedi ve köpeklerde görülür. Devamını Oku

 • doğuştan hipotiroidizm: Doğuştan tiroit bezinin yetersiz gelişimi, hormon üretimi bozuklukları veya şiddetli iyot yetersizliğinden kaynaklanan tiroit bezi bozukluğu. Hayvanlarda cücelik, makroglossi ve zihinsel bozukluklarla birlikte görülür. Devamını Oku

 • doğuştan bağışıklık yetersizliği: Bir bireyin genotipi sebebiyle özel antikorlar ya da T hücreleri üretmesi. Doğuştan bağışıklığın yetersiz olması. Kemik iliği ve timüsten gelişen lenfositlerin yokluğunda veya bu hücrelerdeki bozukluklarda ortaya çıkar. Devamını Oku

 • doğuştan protoporfiri: Alyuvarlarda, plazma, karaciğer ve dışkıda aşırı miktarda protoporfirin bulunması ve ferroşelataz enziminin eksikliği sonucu oluşan, klinik olarak sadece ışığa duyarlı deri yangısıyla belirgin kalıtsal hastalık, kalıtsal protoporfiri, protoporfiri. Devamını Oku

 • doğuştan hidrosefalus: Doğuştan bir yapılış bozukluğu olarak kafatası boşluklarında beyin-omurilik sıvısının birikmesi. Sıvı karıncıklarda, subaraknoidal boşlukta veya her ikisinde bulunabilir. Köpek yavruları, buzağı ve taylarda yaygın olarak görülür. Devamını Oku

 • doğuştan enfeksiyon: Doğum sırasında veya doğum öncesi görülen veya yavruya geçen enfeksiyon, konjenital enfeksiyon. Devamını Oku

 • doğuştan ideler: İnsan usunda baştan beri yerleşik olan ideler ve kavramlar; a. Bütün insanlarda ortak olan kavram ve ideler, b. Duyulur deneyle kazanılmayan ya da temellendirilemeyen ideler ve kavramlar (ör. matematiksel kavramlar). (Descartes’da) Deneyden edinilmemiş olan, ruhumuzda önceden yerleşik olarak bulunan düşünceler ya da tasarımlar (ör. Tanrı düşüncesi). Descartes’a göre bilinç olayları ve bilginin önsel biçimleri doğuştandır; Devamını Oku

 • goniyodisgenezis: İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür. Devamını Oku

 • doğuştan bağışıklık: Genel olarak hastalık etkenlerine karşı fagositler, makrofajlar, nötrofil lökositler tarafından yürütülen korunma mekanizması. Devamını Oku

 • akrania: Kafatasının, doğuştan, kısmen veya tamamen yokluğuyla belirgin bir gelişme bozukluğu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar