doku kalınlığı denetimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doku kalınlığı denetimi kelimesinin manası:

 1. Özel yöntem ve deneylerle, karbonlama, nitrürleme ve benzeri işlemlerde, gidişe göre düzenleme yapabilmek amacıyle, doku kalınlığını denetim işlemi.

doku kalınlığı denetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • doku sertleştirme: Çeliklerin yüzeyinde sert bir doku yaratarak yapılan karbonlama, nitrürleme ve benzeri sertleştirme işlemlerinin ortak adı. Devamını Oku

 • karbonlu nitrürleme: Doku sertleştirme ereğiyle, çeliklerin, genellikle ostenitleme bölgesi sıcaklıklarında, karbonlama ve nitrürleyici özellikteki fırın atmosferlerinde sertleştirilmeleri işlemi, kuru nitrürleme, gazlı siyanürleme, azotlu karbonlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • nitrürlenmiş doku: Nitrürleme işlemi sonucunda oluşmuş doku. Devamını Oku

 • doku kalınlığı ölçme: Doku kalınlığını saptamak için yapılan ölçme. Devamını Oku

 • doku kalınlık birbiçimliliği: Yüzeye kazandırılan doku kalınlığının, yerel olarak değişim göstermemesi özelliği. Devamını Oku

 • karbonlu nitrürlenmiş doku: Karbonlu nitrürleme ile oluşmuş doku. Devamını Oku

 • doku kalınlığı: Dokunun, üst yüzeyi ile alt metalin üst yüzeyi arasındaki kalınlık, karbon girinimi diye de bilinir. Devamını Oku

 • nitrürlenmiş çelik: Nitrürleme işlemi ile sert bir doku kazanmış çelik. Devamını Oku

 • ders denetimi: Öğretmenin kendi dalındaki yetişkinliğini, görevine bağlılığını ve çalışmasını, baş vurduğu öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmadaki yeterliğini, öğrencilerini ders programında öngörülen amaçlara göre yetiştirip yetiştirmediğini inceleyip değerlendirmek amacıyle yapılan denetim. Devamını Oku

 • havalandırmalı yunakta nitrürleme: Çalkalanmayı sağlamak amacıyle, yunağa belirli ölçüde basınçlı hava püskürterek yapılan nitrürleme işlemi. Devamını Oku

 • çift evreli nitrürleme: Tek evreli nitrürlemenin, üst üste iki kere uygulanması ile gerçekleştirilen nitrürleme işlemi. Devamını Oku

 • nitrürleme çeliği: Bileşiminde, nitrürleme işlemi sonucu nitrür oluşturacak elementler (Al, Cr, V) bulunan orta karbonlu çelik. Devamını Oku

 • parıltı boşaltmayla nitrürleme: Nitrürlenecek parçaların eksiuç (katot) ve fırının da artıuç (anot) yapılarak, azot ve hidrojen gazları ortamında elektrikli olarak uygulanan nitrürleme işlemi. Devamını Oku

 • sayışmanlık denetimi: Sayışımın düzeni ve doğruluğunu denetlemek amacıyla sayışmanlıkça yapılan denetim. Devamını Oku

 • kan hücresi yapan doku: (Yun. haima: kan; poietikos: yapıcı; leukos: ak) Lenfoyit doku, miyeloyit doku (kemik iliği) gibi kan hücrelerinin meydana getirildiği dokular. Hemopoietik doku, lökopoietik doku. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar