doku kültürü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte doku kültürü kelimesinin manası:

 1. Yüksek canlılardan elde edilen hücrelerin normalde bulundukları doku dışında in vitro olarak üretimi.
 2. Canlılardan elde edilen hücrelerin normalde bulundukları doku dışında (in vitro) üretimi.
 3. Canlı bir organizmadan elde edilen doku ya da hücrelerin dış ortamda üretilmesi.
 4. Yüksek canlılardan elde edilen hücrelerin, normalde bulundukları canlı dışında hazırlanan besin ortamında in vitro olarak üretimi.

doku kültürü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bitki doku kültürü: Bitki hücreleri, dokulan, organları ya da bitkinin tamamının in vitro büyütülmesi ve devam ettirilmesi. Devamını Oku

 • primer kültür: Organizmadan doğrudan alınan hücre, doku veya organlar ile başlatılan kültür. Devamını Oku

 • kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin Örnek: Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir. E. İ. Benice Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü Devamını Oku

 • alt kültür: Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi. Pasaj. Devamını Oku

 • özdeksel kültür: Tinsel kültürün dışa vurulmasında, biçimlenmesinde ve toplum içinde yer alarak işlevsel durum kazanmasında önemli yeri ve payı olan her türlü araç gereçler; konutlar, tapınaklar, kap kaçak, iş yerleri, taşıt araçları, silâhlar, av araçları, giyim kuşam, süs eşyası, besin elde etmek için kullanılan araç ve gereçler; günlük yaşamda kullanılan her türlü ham maddenin tümü. Devamını Oku

 • meristem kültürü: Sürgün tepesinden çıkanlan, 0.1 mm uzunluğundan daha küçük olan kubbe gibi yapının in vitro kültürü. Devamını Oku

 • embriyo kültürü: İzole edilmiş olgun ya da olgun olmayan embriyoların in vitro geliştirilmesi. Devamını Oku

 • kör ağaç: Kontratablada orta katı oluşturan ve genellikle yumuşak ağaçlardan hazırlanan bölüm. Kontratablanın orta kısmında tabla kalınlığının en az yarısını oluşturan, yumuşak ağaçlardan değişik yöntemlerle elde edilen masif ağaç tabakası. Devamını Oku

 • starter kültür: Fermente ürünlerde lezzet, yapı, tekstür ve görünüş bakımından arzu edilen nitelikleri kazandırmak için, ürünün hazırlanması aşamasında ürüne amaçlı olarak eklenen, seçilmiş yararlı mikroorganizmalar. Devamını Oku

 • diploit hücre kültürü: Kısmi bir fenotipik ve genotipik değişime uğramış olan birincil hücre kültürlerinin dış ortamda çoğaltılması işlemi. Devamını Oku

 • zenginleştirme kültürü: Mikroorganizmaların üremesini artıran bir kültür ortamı. Devamını Oku

 • sıkı bağ doku: Temel maddesinin büyük çoğunluğu kollajen iplikli, demetler oluşturan ve biçimsiz temel maddesi çok az olan doku, kompakt bağ doku. İpliklerin dallanma durumlarına göre düzenli ve düzensiz sıkı bağ doku diye ikiye ayrılır. Devamını Oku

 • meristem doku: Bitkilerde sürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku. Devamını Oku

 • çevresel kültür: İnsanın sürekli olarak içinde yaşadığı doğal ve kültürel etkenler. Devamını Oku

 • kültür insanbilimi: Kültürün taşıyıcısı, yaratıcısı olarak insan üzerine öğreti; felsefî insanbilim ile kültür bilimleri arasında bağlantı kurmaya çalışır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar