dolu alt kategori sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dolu alt kategori kelimesinin manası:

 1. S -> C içerme funktoru dolu olan C kategorisinin bir S alt kategorisi.

dolu alt kategori ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alt kategori: Bir C kategorisinin Salt kategorisi aşağıdaki koşulları sağlayan C ‘nin bazı nesneler ve oklarından oluşan bir ailedir: 1- f oku S ‘de ise, kay f ve hed f nesneleri S ‘dedir. 2- S ‘deki her s nesnesi için I, özdeşlik oku S ‘dedir. 3- S ‘deki g, f okları C ‘de bir gof bileşkesine sahipse, Devamını Oku

 • kategori izomorfizması: Nesne ve ok fonksiyonları bire-bir örten olan bir T :C -> B funktoru. Devamını Oku

 • ağzı dolu dolu konuşmak: Heyecanlı söz söylemek: “Birkaç kişiyle, garip bir lisanla ağzı dolu dolu konuşmaya başladı.” -S. F. Abasıyanık. Devamını Oku

 • inclusion functor: İçerme funktoru Devamını Oku

 • inclusion functor: İçerme funktoru Devamını Oku

 • dolu: Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü Örnek: Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti. T. Buğra İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, boş karşıtı. Devamını Oku

 • kategori: Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam Örnek: Bunları dört beş kategoride toplayabiliriz. H. Taner Ulam. (Yun.kategoria = öznitelik; yüklem; bir nesneye yüklenen nitelik) 1- (Aristoteles’te) Varolan üzerindeki Devamını Oku

 • içerme kalıbı örneği: İçerme kalıbının dizimsel değişkenlerini, bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen içerme. || Örn. p |= pVq içerme kalıbının bir örneği, 2=2 |= 2 = 2V2> 3 içermesidir. Devamını Oku

 • doluşma: Doluşmak işi. Devamını Oku

 • dolu yağmak: Dolu yere düşmek. Devamını Oku

 • dolu helataşı: İçinde dışkıların birikeceği küçük bir havuzcuk bulunan oturma helâtaşı türü. Bk. dolu helataşı Devamını Oku

 • tazammun: Kapsama, içine alma, içerme. İçlem. Devamını Oku

 • deli dolu: İlerisini gerisini düşünmeden davranan, rastgele konuşan, patavatsız Örnek: Bazı deli dolu sözlerine, çocuk sözleri gibi sevinerek gülüşüyoruz. R. N. Güntekin Çok hareketli, aktif, enerjik. İlerisini gerisini düşünmeden, rastgele, patavatsız bir biçimde. Devamını Oku

 • içerme kuralı: Tümel kapanışı yorumbilimde belli koşullarda kanıtlanmış olan içerme kalıbı. || (…) B içerme kalıbının tümel kapanışının kanıtlanması, (…) çıkarım kalıbının geçerliliğinin kanıtlanması anlamına gelir. Krş.. mantık kuralı, mantık yasası, eşdeğerlik kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • yoğun: Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif. Koyu, kalın. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar