dominate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dominate kelimesinin manası:

 1. Hakim olmak, tahakküm etmek, idaresi altına almak
 2. Üstün olmak.
 3. Egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek, nazır olmak, egemenlik kurmak, nüfuzlu olmak

dominate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dominate over: Üzerinde egemenlik kurmak Devamını Oku

 • dominated: [dominate] egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek, nazır olmak, egemenlik kurmak, nüfuzlu olmak Hakim ol(mak) Devamını Oku

 • possess: Sahip olmak, elinde bulundurmak, egemen olmak, kurcalamak (zihin), hakim olmak, tutmak Sahip olmak, malik olmak, mutasarrıfı olmak Devamını Oku

 • sway: Sallamak Eğmek, meylettirmek Etkilemek, tesir Devamını Oku

 • sway: Sallamak Eğmek, meylettirmek Etkilemek, tesir Devamını Oku

 • rule: Yönetim Hüküm, kanun Âdet Devamını Oku

 • domineer: Despotça hükmetmek, hâkim durumda olmak Hükmetmek, hakimiyeti altına almak; ezmek, zorbalık etmek Devamını Oku

 • command: Emir, kumanda, komut Bir subayın kumanda ettiği askerler Devamını Oku

 • relate: Bağlı olmak, ilgili olmak, ait olmak, ilişkisi olmak, ilişki kurmak, bağlantı kurmak Anlatmak, söylemek, nakletmek, hikâye etmek Devamını Oku

 • govern: Yönetmek, idare etmek, hükmetmek, hüküm sürmek, kontrol etmek, frenlemek, zaptetmek, mürebbiyelik yapmak, almak [dilb.] İdare etmek, hükümet sürmek Devamını Oku

 • govern: Yönetmek, idare etmek, hükmetmek, hüküm sürmek, kontrol etmek, frenlemek, zaptetmek, mürebbiyelik yapmak, almak [dilb.] İdare etmek, hükümet sürmek Devamını Oku

 • control: (-led, -ling) idare etmek, hâkim olmak İdare Devamını Oku

 • get: Yavru, hayvan yavrusu. (got, got,B.D gotten, getting) almak, ele geçirmek elde etmek, tedarik etmek Devamını Oku

 • assume: Üzerine almak, deruhte etmek Farzetmek, var olduğunu kabul etmek Devamını Oku

 • contain: Kapsamak, içermek, eşit olmak, içine almak, ihtiva etmek, frenlemek; tutmak, zaptetmek Kapsamak, içine almak, ihtiva etmek, havi olmak, şamil olmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar