dönüşlü adıl sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dönüşlü adıl kelimesinin manası:

 1. (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri

dönüşlü adıl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dönüşlü zamir: Kişi kavramını pekiştirerek belirten zamir. Türkçede bu kavram “kendi” sözüyle sağlanır. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştirerek belirten kendi zamiri. Bu zamir iyelik ekleri alarak Devamını Oku

 • adıl: Zamir. (Derleme., adsı, içlem, adınsı, adcıl) Kişi, özlük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek, varlıkların yerini tutan sözcük: Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi (kendisi) , kendimiz, Devamını Oku

 • pekiştirmeli özne: “Kendi” dönüşlü zamiriyle kuvvetlendirilmiş özne. Dönüşlü adılla kuvvetlendirilmiş özne: Ben, kendim gördüm; Şen, kendin istedin; Biz, kendimiz razı olduk; Siz, kendiniz verdiniz; Onlar, kendileri hatırlattılar örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • adıl n si: (Derleme. zamir “n” si, zamir ünsüzü) Çok defa 3. kişi iyelik ekleriyle, ad durumu ekleri arasına giren ve 3. kişi adıllarıyle kullanılan -n- ünsüzü: Evini (ev-i-n-i) , evine (ev-i-n-e) , evinde (ev-i-n-de) , evinden (ev-i-n-den) , evinin (ev-i-n-in) , evlerini (ev-) er-i-n-i) , bahçesini (bahce-si-n-i) , bahçelerinden (bahçe-ler-i-n-den) , onu (o-n-u) , ona (o-n-o) , Devamını Oku

 • belgisiz adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. Devamını Oku

 • belgisiz adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. Devamını Oku

 • belgisiz adıl: (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb. Devamını Oku

 • soru adılı: (Derleme.. soru zamiri) Adların yerini soru yoluyle tutan adıl: Neyi kaybettiniz?, Ne oldu?, Kim gelecek?; Kimi aradınız?; Hangisini beğendiniz?; Kaçını aldınız?, Kaçıncısını veriyor? vb. Devamını Oku

 • dönüşlü eylem: (Derleme., dönüşlü fiil, dönüşlü çatılı fiil) Kavramın özneye dönmesini sağlamak üzere çok defa -n- bazen de -l-veya -ş- çatı ekleriyle kurulan eylem: Öğrenciler sınıflarını geçince çok sevinirler; Çocuklar, biraz büyüyünce kendi kendine giyinirler; Öğretmen kolay kolay yorulmaz; Ankara gittikçe güzelleşiyor vb. Devamını Oku

 • dönüşlü çatı: Fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı. Türkçede bu çatı çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- çatı ekleriyle kurulur: Sevinmek (sev-in-mek), yorulmak (yor-ul-mak) gibi. (Derleme.,dönüşlü çatılı fiil, öze dönüşlü, Devamını Oku

 • kişi adılı: (Derleme.. kişi zamiri, şahıstık) Kişilerin yerine kullanılan adıl: Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Devamını Oku

 • düşünülür dünya: (intelligibilis: duyuları aşan yeti olarak yalnızca anlıkla, usla kavranan; mundus intelligibles: Yalnızca salt usla kavranan dünya; karşıt kavramı: mundus sensibilis: duyulur dünya.) 1- (Platon’da) İdealar dünyası. 2- (Kant’ta) Duyarlığa gereksinme duymadan ancak salt usla erişilebilen ideler dünyası, noumenon’lar (kendinde şeyler) dünyası. // Kant’a göre insan, bilgide duyarlıkla sınırlı olduğundan “kendinde şeylerin” bilgisine erişemez; ama ahlâk Devamını Oku

 • kılış adı: Bir durumu, bir oluş ve kılışı ad olarak anlatan ve fiillerden -mAk, -mA, -Iş / -Uş, -IcI / -UcU vb. eklerle kurulan ad: oku-mak, oku-ma, oku-y-uş, yaz-mak, yaz-ma, yaz-ış, bak-ıcı, gel-ici, gid-ici vb. örnekler: Sükût, onları düşünür; acımak onlara ağlar… (A. N. Asya, Kubbeler: Bulutlar, s. 14). Bu beklenmeyen bitişiyle çocuk için tabii bir şey Devamını Oku

 • dönüşlü veya özedönüşlü fiil: Bkz. Fiil. Devamını Oku

 • dönüşlü veya özedönüşlü fiil: Bkz. Fiil. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar