dört odacık yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dört odacık yöntemi kelimesinin manası:

 1. Ölümden sonra kalbin tabanından tepesine doğru çift taraflı açarak yapılan ve karıncıklarla karıncıklar arası duvarın beraberce muayenesine imk

dört odacık yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • trabekula septomarginalis dekstra ve sinistra: Kalbin karıncıklarında, karıncıklar arası bölmeyle kalbin dış duvarı arasında uzanan sağ ve sol kas bölmecikleri. Kalbin karıncıklarında, karıncıklar arası bölmeyle kalbin dış duvarı arasında uzanan sağ ve sol kas bölmecikleri.Dgr.: Devamını Oku

 • atriyoventrikül düğümü: Sinoatriyal düğümden aldığı impulsları kalbin karıncıklarının duvarlarına taşıyan kalbin özelleşmiş kas dokusu. Devamını Oku

 • rektovajinal yırtık: Daha çok kısraklarda güç doğumların bir komplikasyonu olarak biçimlenen değişik derecelerde (I, II, III ve IV) zaman zaman rektum duvarını da içine alan yırtıklar. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi: Gözlem ile örneklem değerleri farkından oluşan hata değerlerinin karesel toplamlarının enaza indirilmesine dayanan kestirim yöntemi. Bir eğrideki noktaların doğrusallıktan rasgele sapmalarını en aza indirerek doğrusal bir kalibrasyon eğrisinin elde edilmesini Devamını Oku

 • yırtıcı martıgiller: Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, martılar (Lari) alt takımından, gagaları kısmen örtülü, kanatları uzun, balıklarla beslenen türleri olan bir familya. Devamını Oku

 • endokard yastıkları: Embriyonel dönemde kalbin kulakçık ve karıncıklar arasındaki kanalda biçimlenen gevşek yapıda iki mezenkim kitlesi. Karıcık ve kulakçıklar arasındaki septumlar, mitral ve triküspital kapakçıklar endokard yastıklarından biçimlenir. Devamını Oku

 • sinoatriyal düğüm: Ana toplardamarların sağ kulakçığa açıldığı yerde epikardiyumun altında bulunan, değişikliğe uğramış kas hücrelerinden oluşan ve ayrıca sinir teli ve gangliyonlardan zengin düğüm, sinus düğümü, S-A düğüm, Keith-Flack düğümü, kalbin uyarı odağı. Kalbin belirli aralıklarla ve düzenli çalışması için gerekli uyarımları oluşturur. Devamını Oku

 • yarı açık anestezi yöntemi: Anestezik gaz karışımının hayvana verildikten sonra solunum havasının dış ortama verildiği yöntem. Devamını Oku

 • odacık: Küçük oda Örnek: Babadan kalma bu arsaya önce dört duvar örüp bir odacık yapıvermişti. R. Enis Büyük kitaplıklarda çalışması uzun sürecek araştırıcılara ayrılan küçük oda. Devamını Oku

 • dört 8: Uzunlamasına beş sıra deliğin yer aldığı 35 mm’lik bir film çeşidi. (Bu film, işlendikten ve basıldıktan sonra, dıştaki delik sıralarından biri kesilerek atılır, sonra uzunlamasına üç kez kesilince ortaya dört ayrı 8 mm’lik ya da büyük 8 mm’lik film çıkar.dört 8, yalnız çok sayıda eşlem çıkarmak gerektiğinde işlemeliklerde kullanılır.) Devamını Oku

 • sürekli geliştirme yöntemi: İşi geliştirmek için belirli aralıklarla yapılan uzun süreli çalışmalar veya raslantısal olaylar yerine sürekli, düzenli ve küçük adımlarla ilerlemeyi öngören, zaman ve maliyet yönetimiyle gereksiz harcama ve zaman kayıplarını ortadan kaldırmayı amaçlayan toplam kalite yönetimi araçlarından biri. Devamını Oku

 • en düşük ederle değerlendirme yöntemi: Varlığın dengelem günündeki geçerli ederinin tümdeğerinden düşük olması nedeniyle geçerli eder temel alınarak yapılan değerleme yöntemi. Devamını Oku

 • en küçük kareler yöntemi eky.: İstatistik hesap ve istatistik gökbilimde çok kullanılan bir hesap yöntemi . Birbirine bağlı nicelikler arasındaki bağlılığa ilişkin katsayıları, gözlenen değerlere göre, olasılığı en büyük ya da yanılgıyı en küçük küçük kılan bir yöntem. Devamını Oku

 • kısaltılmış onlu sınıflama yöntemi: Dewey onlu sınıflama yönteminin, küçük kitaplıkların gereksemelerini karşılamak amacıyle hazırlanan kısaltılmış biçimi. Devamını Oku

 • tayfsal örtüler yöntemi: Bağıl ışık etkinliği VX’nin tayfsal eğrisine uygun ölçmeleri sağlayan koşulları gerçekleştirmek için, tayfsal dağıtımla yayılmış olan ışığın, her dalga boyunda, erke akısının istenen bir oranını geçirecek şekilde biçimlendirilmiş örtülerle engellenmesi yöntemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar