döviz beyan tutanağı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte döviz beyan tutanağı kelimesinin manası:

 1. Dışsatım yükümlülüklerini yerine getiren kişilerin yurtdışından getirdikleri dövizi gümrük kapılarında beyan etmeleri üzerine düzenlenen belge.

döviz beyan tutanağı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • döviz deklare tutanağı: Bk. döviz beyan tutanağı Devamını Oku

 • döviz deklare tutanağı: Bk. döviz beyan tutanağı Devamını Oku

 • altın ve döviz rezervleri: Bir ülkenin dış iktisadi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bulundurduğu altın ve yabancı para stokları. Devamını Oku

 • döviz tevdiat hesabı: Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler tarafından döviz cinsinden bankalarda açtırılan hesap. krş. dövize çevrilebilir mevduat, kredi mektuplu döviz mevduat hesabı Devamını Oku

 • döviz özencesi: Bir ülkenin dış ödemeleri için aranan serbest dövizi arttırmak amacıyla özel bir bilgi ve emek karşılığı sağlanan dövizler için devletçe kabul edilen ve ilgililerine ödenen özence. Devamını Oku

 • döviz istemi: Uluslararası mal ve hizmet dışalımı, sermaye dışsatımı, tasarruf, arakazanç ve spekülasyon amaçlarıyla gerçek veya tüzel kişilerin değişik döviz kurlarından satın almak istedikleri yabancı para miktarı. Devamını Oku

 • sürünen döviz kuru sistemi: Döviz kurunun yıl içinde bir çok kez yurtiçi ve yurtdışı enflasyon farkına göre ayarlandığı döviz kuru sistemi. Devamını Oku

 • fenni beyan: (Bak: İlm-i beyan) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i beyan) Devamını Oku

 • döviz alım belgesi: Bankalar ile özel finans kurumlarının kendilerine satılan döviz karşılığında düzenledikleri belge. Devamını Oku

 • gözlemci tutanağı: Bir gözlemcinin, izlediği oyunda gördüklerini yazılı olarak Ayaktopu Birliğine göndermek üzere hazırladığı tutanak. Devamını Oku

 • hüsnü beyan: Akıcı ve güzel anlatış. (Osmanlıca’da yazılışı: hüsn-ü beyan) Devamını Oku

 • zorlaalım tutanağı: Gümrüklü ya da kaçak eşyanın zorlu alımında düzenlenen tutanak. Devamını Oku

 • inf 3 formu: Dışsatımın yapıldığı gümrük birliğindeki bir ülkeden diğer ülkeye geri gelen eşyanın gümrük vergisi bağışıklığından yararlanabilmesi amacıyla dışsatımcının istemi üzerine dışsatımcı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge. Devamını Oku

 • anifül beyan: Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan. (Osmanlıca’da yazılışı: ânif-ül beyân) Devamını Oku

 • ayan beyan: Besbelli, apaçık, açık seçik bir biçimde Örnek: Fakat hepsinin yüzünde korku ve endişe emarelerini ayan beyan görmüştüm. Y. K. Karaosmanoğlu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar