döviz istem eğrisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte döviz istem eğrisi kelimesinin manası:

 1. Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri.

döviz istem eğrisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • döviz istem eğrisi: Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz sunum eğrisi: Döviz sunumunu belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satılmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • bireysel istem eğrisi: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • istem eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, tüketicilerin o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel istem eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • bireysel sunum eğrisi: Bir üreticinin, üretim faktörleri fiyatları ve üretim teknolojisinin sabit olduğu varsayımı altında, bir maldan satmak istediği miktar-fiyat bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri. Devamını Oku

 • sunum eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • sunum eğrisi: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Devamını Oku

 • fiyat tüketim eğrisi: Zevk ve tercihler, diğer malların fiyatları ve tüketicinin geliri o dönem yapacağı toplam harcama sabitken, mallardan birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan eniyi tüketim bileşimleri, yani tüketici dengelerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • emek sunum eğrisi: Belirli bir dönemde emek sunumunu belirleyen diğer faktörler veri iken, değişik ücret düzeyleri ile emek süre veya miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • firma sunum eğrisi: Tam rekabet piyasasında üretim yapan bir işletmenin marjinal maliyet eğrisinin; kısa dönemde ortalama değişir maliyet eğrisinin; uzun dönemde ise ortalama maliyet eğrisinin enazının üstünde kalan kısmı; diğer bir deyişle diğer koşullar sabitken firmanın satmak istediği farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • tepki eğrisi: Rakibinin tercihleri bilinirken firmanın stratejik değişken düzeyiyle ilgili en kârlı seçimini gösteren farklı fiyat ve miktar bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • döviz talep eğrisi: Bk. döviz istem eğrisi Devamını Oku

 • canlılık eğrisi: Soğrulmuş doza bağlı olarak biyolojik unsurların canlılık oranını gösteren eğri. Devamını Oku

 • kayıtsızlık eğrisi: Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

 • üretim olanakları eğrisi: , production possibility frontier PPF, transformation curve Bir ekonomide belli bir dönemde veri teknoloji ve tüm üretim faktörleriyle ençok üretilebilecek iki mal veya mal grubu bileşimlerinin geometrik yeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar