dtm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dtm kelimesinin manası:

 1. (diagnostic test mode) teşhis deney modu

dtm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fmem: (failure mode effects management) başarısız modu etki yönetimi Devamını Oku

 • kalp ultrasonografisi: Tek (M-mode) veya iki boyutlu (B-mode) görüntü kullanarak noninvasif olarak hareket h Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • katalaz testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test. Devamını Oku

 • tester: Test görevlisi, teste tabi tutan kişi Yatak veya türbe tentesi Devamını Oku

 • experimentalize: Denemek, deney yapmak, tecrübe etmek; bir şŸeyleri keşŸfetmeye veya test etmeye teşŸebbüs etmek, araşŸtırmak (ayrıca experimentalise) Devamını Oku

 • testing scenario: Deneme senaryosu, test senaryosu, deney senaryosu, içerisinde testin gerçekleşŸtirileceğŸi şŸartların detaylı ana hatları Devamını Oku

 • test scaling: Test derecelendirme, test sonuçlarının değŸerlendirilmesi, test sonuçlarının sınıflandırılması, kademeli derecelendirme ölçeğŸinde testlerin ayarlanması veya düzenlenmesi Devamını Oku

 • fosfataz test: Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney. Devamını Oku

 • dtc: (diagnostic trouble code) teşhis güçlük kodu Devamını Oku

 • tekgözeli deney düzeni: Denetim kümesini tümüyle elediği gibi, deney kümesi üzerindeki gözlemi “sonra” aşamasına indirerek tek bir gözlemle yetinen ve bu nedenle tam denetimli deneyleme çizgesinde tek bir gözeyle simgelenen deney düzeni, bkz. eksik denetimli deney. Devamını Oku

 • ikidenetimli deney: “Önce” gözleminin konusu olmadan, deneysel kümeyle birlikte deneysel değişkenin etkileri altında bırakılarak salt “sonra” gözlemi yapılan bir ikinci denetim kümesinin kullanıldığı deney düzeni, bkz. deney, deney düzenleme, deneyleme, deneyin denetlenmesi. Devamını Oku

 • docimastic: Test veya deneylerin ya da test veya deneylerle ilgili, test veya deneylere özgü Devamını Oku

 • experiment: Denemek, deney yapmak, deneye tabi tutmak Deney, tecrübe, deneme Devamını Oku

 • etmen çözümlemesi: Test puanları gibi bir dizi değişken arasındaki iç-bağlılaşmaları çözümleyen türlü yöntemlerden biri. Bulgulara temel olan başlıca öğeleri ortaya çıkarmak amacıyle test puanlarının incelenmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar