durgun çekim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte durgun çekim kelimesinin manası:

 1. Alıcı devinimlerinin az olduğu ya da hiç yer almadığı çekim. Devingen çekimin karşıtı.
 2. İçinde fazla devinim olmayan, gerilimsiz, çatışmasız, ağır gelişen çekim

durgun çekim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • devingen çekim: Alıcı devinimlerinin bol bol kullanıldığı çekim. Durgun çekimin karşıtı. İçinde devinimin, gerilimin, çatışmanın ağır bastığı çekim Devamını Oku

 • sessiz çekim: Sessiz olarak çevrilmiş çekim. İçinde ses bulunmayan çekim. Devamını Oku

 • durgun ayrım: Durgun çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan, ağır, devinimsiz ayrım. Devingen ayrımın karşıtı. Devamını Oku

 • durgun film: Büyük bir bölümü durgun çekimlerden, durgun ayrımlardan oluşan, yavaş dizemli, gerilimi az ya da gevşek, çatışmasız film. Devingen filmin karşıtı. Devamını Oku

 • yarı genel çekim: Toplu çekim ile genel çekim arasında yer alan çekim. Devamını Oku

 • genel çekim: Bkz. ağımım. İnsanları geniş bir bezem içinde boylu boyunca gösteren çekim çeşidi. Devamını Oku

 • hileli çekim: Bir varlık ya da devinimin gerçektekinden başka türlü görünmesi için o varlık ya da devinimin yalnız bir bölümünü alıp geri kalanını görüş alanında bırakan çekim. (Örnek: Yüksek bir yerden düşen kimseyi gösteren çekimde, bu kimsenin düşmeye başlamasını gösterip, alttaki ağı görüntü dışında bırakan çekim). Devamını Oku

 • çekim ölçeği: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel Devamını Oku

 • betimleyici çekim: Bir yerin görünüşünü aktarmak, olgunun içinde geçtiği doğa parçasını, bezemi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen çekim. Devamını Oku

 • değişmez çekim: Alıcının bütün çevirim boyunca açı ve görüş noktasının değiştirilmeksizin, olduğu yerde çalıştırılmasıyla elde edilen çekim. Devamını Oku

 • çekimölçüm: Yerçekim alanının şiddetini inceleyen fizik dalı, yerçekimölçüm, gravimetri. Devamını Oku

 • izleyici çekim: Alıcının, devinimli bir konuyu sürekli olarak çerçeve içinde tutmak amacıyla bu konuyla birlikte devinerek gerçekleştirdiği çekim. Devamını Oku

 • baş aşağı çekim: Herhangi özel bir durumu yansıtmak amacıyla, alıcının, yatay ekseni üzerinde tersine döndürülerek baş aşağı çalıştırılması sonucu, görüntülerin çerçeve içinde baş aşağı göründükleri çekim. Devamını Oku

 • durgun: Sakin Örnek: Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı. R. H. Karay Neşesiz, keyifsiz, sessiz Örnek: Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi. F. R. Atay Canlı olmayan, sönük, hareketsiz Örnek: Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun. Ö. Seyfettin Hareketli (dinamik) olmanın zıttı olan sürekli hareketsiz veya dengede olma durumu. Devamını Oku

 • çekim tahtası: Bir çekimin başında, çekimlerin birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlayan bilgiler bulunan ve çevirime başlanırken alıcının önünde tutularak görüntüsü film üzerine saptanan yüzey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar