durin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte durin kelimesinin manası:

 1. Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'nın belirli bölgelerinde atlarda Trypanasoma equiperdum'un neden olduğu, üreme organlarında yerel yangıya ilgili ödem, ülser ve kurbağa kabuğuna benzer tarzda pigmentsiz lekelerin yanı sıra deri ve sinir sisteminde patolojik değişimlerle belirgin, çiftleşmeyle bulaşan hastalık, çiftleşme egzantemi, koyital egzantem, örtü hastalığı, kabuk hastalığı, at frengisi, hlk. bahl.

durin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem. Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi: Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis ve prepusyumda, ineklerde vajina ve vulvada püstül oluşumuyla ve gebe hayvanlarda yavru atmayla belirgin çok bulaşıcı hastalık, çiftleşme egzantemi, enfeksiyöz püstülar vulvovajinitis, veziküler vajina yangısı, İPV, sığırların veziküler çiftleşme egzantemi. Enfeksiyon koyun ve keçilere de vajina yangısına yol açar. Devamını Oku

 • alayık: Tek tırnaklılarda, özellikle atlarda görülen ve çiftleşmelerle hastalardan sağlamlara geçen bulaşıcı hastalık; at frengisi, çiftleşme hastalığı, itağrısı. Devamını Oku

 • nöropati: Sinir hastalığı Periferal sinir sisteminde işlevsel veya yangısal özellikteki her türlü patolojik değişim. Devamını Oku

 • at vebası: Sinek ve kene sokmalarıyle bulaşan, viruslu, salgın tektırnaklılar hastalığı. Daha çok vadi, bataklık ve yaz yağmurlarının bol olduğu bölgelerde ortaya çıkan, Reoviridae ailesinden orbivirüs cinsinden yer alan bir virüsün Culucoides Devamını Oku

 • konakçıya karşı greft reaksiyon hastalığı: Greft uygulanan bireyin transplantasyon antijenlerine karşı, vericinin T lenfositlerinin oluşturduğu cevap sonucu oluşan deri, karaciğer ve bağırsak kanalındaki patolojik değişimlerle belirgin hastalık. Köpek ve atlarda kemik iliği transplantasyonlarının önemli bir komplikasyonudur. Devamını Oku

 • sedef hastalığı: Sedefi andıran pulcukların belirmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığı, sedef. İnsanlarda deride kırmızı, yama tarzında pul görünümlü değişimlerle belirgin kronik deri hastalığı, psoryazis. Devamını Oku

 • hipertrofik gastropati: Patolojik olarak büyümeyle belirgin mide hastalığı. Devamını Oku

 • kazların zührevi hastalığı: Kazlarda penisin nekroz ve nedbeleşmesi sonucu kısırlığa neden olan, etkeni bilinmeyen, çiftleşmeyle bulaşan hastalık. Devamını Oku

 • piyan: Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı. Asalağından ileri gelen ve dayanılmaz ağrılarla başlayıp, mantarımsı kabarcıklarla ortaya çıkan, frengi benzeri, bulaşıcı deri hastalığı; verem dutu, Devamını Oku

 • Ureaplasmaenfeksiyonları: Ureaplasma türlerinin koyun ve sığırlarda oluşturduğu çiftleşmeyle bulaşan, döl yolu-vulva yangısı, yavru atma ve üreme yetersizliğiyle belirgin bir grup enfeksiyon, ureaplazmozis. Devamını Oku

 • kurşun zehirlenmesi: Kurşun veya kurşun tuzlarının vücuda alınması sonucu, sinir, sindirim ve hematopoyetik sistemdeki patolojik değişimlerle belirgin, sığır ve köpeklerde akut diğer türlerin çoğunda ise kronik seyirli zehirlenme, plumbizm. Devamını Oku

 • Creutzfeldt Jacop hastalığı: İnsanlarda ender olarak görülen, sinir hücrelerinin süngerimsi dejenerasyonu, gliozis, amiloid plakların oluşumu ve elektroensefalogramda tipik değişimlerle belirgin bir prion protein hastalığı, Jacop hastalığı. Devamını Oku

 • hepatik ensefalopati: Karaciğer yetmezliği veya portosistemik şantlara bağlı olarak oluşan sinirsel bulgular ve beyindeki patolojik değişimlerle belirgin, büyük oranda amonyak retensiyonu sonucu oluşan metabolizma hastalığı. Devamını Oku

 • Laikipia hastalığı: Koyunların maedi ve pulmoner adenomatozisine benzer değişimlerle belirgin, sadece Kenya’da koyunlarda görülen bir viral hastalık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar