durumsal bağlam sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte durumsal bağlam kelimesinin manası:

 1. Bir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını değişik doğrultu ve ölçülerde etkileyen, durumdan duruma değişen koşul ve etkilerin tümü.

durumsal bağlam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bağlam: Deste. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst. Devamını Oku

 • dilsel bağlam: Bağlam 1. Devamını Oku

 • ışın bağlamı: Işıtaçlardan çıkan ışın topluluğu. Devamını Oku

 • dildışı bağlam: Bağlam 2. Devamını Oku

 • kullanış bağlamı: Bir deyimin belli bir kullanılışına ilişkin bağlam. Devamını Oku

 • korunç bağlamı: Büyük ve karmaşık elektrik çevrimlerinde güvenceyi sağlamak için belli bir sıra içinde aynı akım üzerine konulan korunç dizisi. Devamını Oku

 • saydamsız bağlam: P gibi bir önermenin a adının belli bir geçişi içinsaydamsız bağlam olması, p nin a adının bu geçişi için saydam bağlam olmaması demektir.||Örn. (…) Devamını Oku

 • çoklu bağlamın: Bk. bağlanım denklemi. Devamını Oku

 • kullanımsal bağlam: Bağlam 2. Devamını Oku

 • lamı tarif veya lamı istiğrak: Kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Mesela: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hale koyar. Muayyeniyyet manasını Devamını Oku

 • toparlanma: Toparlanmak işi. İktisadi konjonktürdeki genişleme aşamasının başlangıç dönemi. Devamını Oku

 • toplumsal değişme: Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere paralel olarak gösterdiği eğilim. Bir toplumun, gelişmemiş ya da az gelişmiş durumdan gelişmiş duruma, gelişmiş durumdan az gelişmiş ya da gelişmemiş duruma Devamını Oku

 • dingil başı eğim açısı: Önden bakıldığında, ön tekerlek yönlenme ekseni ile düşey doğrultu arasında görülen açı. Devamını Oku

 • baş ol da eşek başı ol: En önemsiz işlerde bile baş olmak, buyruk altında bulunmaktan iyidir. Devamını Oku

 • bağımsız denemeler: Ardışık olarak yapılan denemelerde, herhangi birinin sonuç olasılığının ötekilerin sonuçlarından bağımsız olduğu denemeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar