durumsal etkenler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte durumsal etkenler kelimesinin manası:

 1. Ölçme sürecine eşlik eden ve ölçmeden ölçmeye değişkenlik göstererek ölçüm değişmelerine yol açan durum ya da koşullar.

durumsal etkenler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • öznel etkenler: Bireylerin, türlü kurumların, toplumsal kümelerin ve genel olarak halk yığınlarının etkinliklerini, bilinçlerini, eylemde bulunma istenç ve yetilerini içeren toplumsal gelişim koşulları. Devamını Oku

 • durumsal: Durumla ilgili. Devamını Oku

 • durumsal mallar: Bk. konumsal mallar Devamını Oku

 • durumsal bağlam: Bir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını değişik doğrultu ve ölçülerde etkileyen, durumdan duruma değişen koşul ve etkilerin tümü. Devamını Oku

 • özel etkenler: Anlağı genel düzeyi belirleyen ortak bir etken çevresinde örgütlenmiş bireysel çeşitlenmeler gösteren bileşik bir yapı olarak anlayan biçeye göre sözkonusu çeşitlenmelere yol açan özel yetenekler. Devamını Oku

 • beslenme bozukluğu: Malnutrisyon. Çocukların ve gençlerin olağan büyümelerine, toplumsal ve akademik gelişmelerine engel olan ve beslenme ya da sindirim yetersizliği sonucu ortaya çıkan durum. Devamını Oku

 • işletsel etkenler: Bir ölçme sürecinde yordamsal ve işlemsel nedenlere bağlı olarak beliren ve ölçüm ayrımlarına yol açan etkenler. Devamını Oku

 • bağlaşık etkenler: Birbirini içeren ya da birbirinin yerine geçebilen etkenler. Devamını Oku

 • yaygınlaşma: Yaygınlaşmak işi. Kültür değer ve özelliklerinin, göç ya da benimseme yoluyle bir bölgeden ötekine ya da aynı bölgede, bir kümeden başka bir kümeye yayılması. Devamını Oku

 • kamu sağlığı: Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum. Köy, kasaba ve kent halkının, sağlık koşullarına uygun bir biçimde, esenlikle yaşamalarını sağlamak için, kamu kuruluşlarınca alınan önlemlerin yöneltildiği Devamını Oku

 • emergency stipulations: Acil durum şŸartları, acil durum koşŸulları, bir hükümet tarafından bir kriz durumunda uygulanabilecek özel yetkiler (parlamento veya yargının kontrolünde olmadan) Devamını Oku

 • en az çaba kuralı: Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • emulous: Birine benzemeye veya birini geçmeye gayret eden Rakip, gıpta eden. Devamını Oku

 • ölçüm ayrımları: Ölçümler arasında ölçüye vurulan gerçek ayrımların yanı sıra durumdan duruma ve ölçmeden ölçmeye değişen rastlantısal etkenlerden doğan ayrımlar. Devamını Oku

 • yasadışı iş bıraktırma: Yasal iş bıraktırmada aranan koşullar gerçekleşmeden yapılan iş bıraktırma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar