duruşma önişleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte duruşma önişleri kelimesinin manası:

 1. Dava dosyası, C. Savcılığından yetkili yargılama yerine geçtikten sonra, yargılık ya da başkanca duruşmaya başlanabilmesi için yapılması, gerekli ve zorunlu olan işlemlerin tümü.

duruşma önişleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa Örnek: Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı. T. Buğra Sanığın üstüne atılan suçu işleyip işlemediğini saptamak üzere, yanların hazır bulundukları sırada yüzlerine karşı sözlü olarak yargılama yapılması ve yargılamayı yargı ile sonuçlandıracak işlemlerin tümü. Devamını Oku

 • duruşma dışı kararları: C. Savcısının yazılı ya da sözlü düşüncesi alındıktan sonra, duruşma yapılmaksızın verilen kararlar. Devamını Oku

 • açık duruşma: Mahkemede herkesin duruşmayı dinleyebileceği oturum, açık celse. Yasada gösterilen nedenler dışında herkese açık olarak yapılan yargılama. Devamını Oku

 • duruşma oturumu: Duruşma ve görüşmelerin yapılması için, toplantı sayısına uygun olarak, yargıçlar kurulunun her toplanışı. Devamını Oku

 • son soruşturma: Duruşma açılmasını gerekli kılan sorgu yargıcı kararıyle savcının doğrudan doğruya dava açtığı işlerde yargı verilene dek işleyen duruşma aşaması. Devamını Oku

 • duruşma yöntemi: Yargıya katılacakların önünde ve ara vermeksizin yapılan her iki yanın konuşmaları ile ileri sürdükleri konuların tutanağa geçirilmesi ve oturum düzeninin sağlanması gibi duruşmayı bütünleyen işlerin tümü. Devamını Oku

 • yargıtay duruşması: Yargılamanın herkese açık olarak, sözlü ve yüz yüze olarak yanların bulunmasıyle sanığın suçlu olup olmadığının saptanması işine ilişkin yargılama aşaması, son duruşma. Devamını Oku

 • duruşma aleniyeti: Bk. duruşmanın açıklığı Devamını Oku

 • duruşma celsesi: Bk. duruşma oturumu Devamını Oku

 • duruşma inzibatı: Bk. duruşma düzencesi Devamını Oku

 • yargıcın duruşmaya katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. Devamını Oku

 • yargıcın duruşmaya katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. Devamını Oku

 • yargıcın duruşmaya katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. Devamını Oku

 • duruşma yapılması: Bk. duruşma yöntemi. Devamını Oku

 • duruşma haricindeki kararlar: Bk. duruşma dışı kararları Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar