düşünsel sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte düşünsel kelimesinin manası:

 1. Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.
 2. Düşünceyle ilgili, düşünceye dayanan.

düşünsel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • düşünsel gaz: Moleküllerin esnek çarpışma yaptıkları, aralarında etkileşmedikleri ve oylumlarının evre oylumu yanında yok sayıldığı gaz. Devamını Oku

 • düşünsel çözelti: Her bileşenin kimyasal potansiyeli çözeltideki mol oranının logaritmasının çizgisel izlevi olduğu varsayılan çözelti. (Böyle çözeltilerin belli sıcaklıktaki denge buhar basınçları,çözünenin çözeltideki mol oranı ile orantılıdır.) Devamını Oku

 • düşünsel halkbilim: Halkbilimin, düşün alanına giren konularla ilgilenen dalı. bk. halkbilim. Devamını Oku

 • düşünsel olgunluk: Tüm zihinsel güçlerin gelişme bakımından en yüksek dereceye erişmesi durumu. Devamını Oku

 • düşünsel öğrenme: Ezberleme yerine, sorun çözümünde yararlı olabilecek, bilgi ve becerileri öğrenme. Devamını Oku

 • düşünsel örnek: Herhangi bir olgunun, yalnız temel özelliklerine bakılarak yapılmış olan betimlemesi. Bir olgunun yalnız temel özelliklerine bakılarak betimlenmesi yöntemi. Devamını Oku

 • önsel: Hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan, apriori. Bir denemeye girişmeden us yolu ile ileri sürülen yargı. Devamını Oku

 • yükünsel: Yükünlerle ilgili. Devamını Oku

 • bütünsel: Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total. Devamını Oku

 • düşün oyunu: Olayların akışını, kişilerin kişiliklerini bir ana düşünceye göre düzenleyen oyun çeşidi. Bir ana düşün çevresinde geliştirilen oyun. Olay dizisi, kişiler ve konuşma örgüsü yalnızca ortaya konulmuş olan ana düşün için Devamını Oku

 • düşünce devinimi: Bir tepkinin, dış uyaran sonucu değil, bir düşüncenin etkisiyle ortaya çıkışı. (Bu görüşe göre her düşüncede devinime dönüşme gizilgücü vardır.) Devamını Oku

 • bilimsel düşünce: Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce. Uzmanlığa ve bilime dayanan düşünce. Devamını Oku

 • geriye dönüş: Oyunda, önemli bir serimi yapabilmek için olay dizisinin ilerleyişi içine geçmişteki bir sahneyi katarak, eylemin gelişimini çeşitli biçimlerde etkilemeye yarayan bir önceye dönüş. Bir filmde izleyiciye geçmiş bir olayı anımsatmak Devamını Oku

 • anamalcı düzen: Anamala dayanan, kâr amacı güden, tüm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve üretim araçlarından yoksun bulunanların emek ve güçlerinin satın alınmasına dayanan düzen. Devamını Oku

 • dürtü: Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim. Kaynağı duygulanım olan ve bilinçle herhangi bir ilişkisi bulunmayan güçlü neden ya da güdü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar