duyulanma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte duyulanma kelimesinin manası:

 1. Duyusal bir izlenimin zihinsel içeriğinden soyutlanan ve çözümleyici olarak indirgenemeyen kavram.

duyulanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • duyulanma hızı: Bir uyartının başlamasıyle (bir nesnenin belirmesiyle) o uyartının doğurduğu duyulanmanın başlaması (o nesnenin biçiminin algısı) arasında geçen zamanın tersi. Devamını Oku

 • çözümleyici küme: Aşağıdaki koşulları yerine getiren Ç önerme kümesi; (…) Ç kümesi doğrusal tutarlıdır. Çözümleyici çizelgede açık yolu oluşturan önermeler kümesi birçözümleyici kümedir. Krş.. temel mantıklıçözümleyici küme, yöneticiler mantığıçözümleyici kümesi, üretilençözümleyici küme Devamını Oku

 • üretilen çözümleyici küme: Belli bir mantık dizgesinde, K gibi bir önerme kümesinceüretilen çözümleyici küme, bu mantık dizgesine ilişkin K yı kapsayan en küçük bir çözümleyici küme demektir. || Çözümleyici çizelgede bir açık yolu oluşturan önermelerin kümesi, başlangıç önermelerince üretilen bir çözümleyici kümedir. Devamını Oku

 • çözümleyici çizelge: Belli bir mantık dizgesine ilişkin başlangıç önermesi denilen K gibi sonlu bir önerme kümesi verildiğinde: (i) K kümesince üretilen sonlu çözümleyici kümeler varsa bunların tümünü alt alta yazılmış önermelerden oluşan diziler biçiminde ortaya koyan, (ii) K yı kapsayan (söz konusu mantık dizgesine ilişkin) hiç bir çözümleyici küme yoksa bunu sonlu sayıda adımla ortaya koyan ağaç Devamını Oku

 • lobotomise: Lobotomi uygulamak, birine lobotomi yapmak; bir kişŸiyi duygusuz veya zihinsel olarak uyuşŸuk hale getirmek, birini diriliğŸinden mahrum etmek (ayrıca lobotomize) Devamını Oku

 • lobotomize: Lobotomi uygulamak, birine lobotomi yapmak; bir kişŸiyi duygusuz veya zihinsel olarak uyuşŸuk hale getirmek, birini diriliğŸinden mahrum etmek (ayrıca lobotomise) Devamını Oku

 • temel mantıklı çözümleyici küme: (…) Krş.. seçici üretilen çözümleyici küme, yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi. Devamını Oku

 • kolaylaştırıcı: Görüşmelerin gidişini üyelerin özgürce seçmelerine ve kendiliğinden eğilimlerine bırakan küme çözümlemelerinde bir ayrıştırıcı ya da sorun çözümleyici konumunda olan gözlemci. Devamını Oku

 • fiil: İş, davranış. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem. Devamını Oku

 • cerebrally: Beyinsel olarak Akıl yoluyla, zekayla, zihinsel olarak Devamını Oku

 • mentally: Zihinsel olarak, zeka olarak, akli Devamını Oku

 • başlangıç önermeleri: Çözümleyici çizelgesi kurulan önermeler kümesi; tutarlılığı denetlenecek önermeler kümesi. || Bir çıkarımın geçerliliği çözümleyici çizelge ile denetlendiğindebaşlangıç önermeleri çıkarımın geçersiz kılıcı kümesinin öğeleridir, Devamını Oku

 • idea: Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir. (Yun.idea < idein = görmek) : 1- (Platon'da) Değişmez öz, şeylerin ilkörneği. Devamını Oku

 • mutçuluk: Hayatın anlamını mutlulukta bulan, insan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşüne dayanan ahlak öğretisi, evdemonizm. Yaşamın anlamını mutlulukta bulan, insan eylemlerinin son ereği olarak mutluluğu gören ahlâk öğretisi. // Mutluluk kavramına Devamını Oku

 • salt sözsüz oyun: Sözsüz anlatım ustası Etienne Decroux’nün ortaya attığı bir kavram. Paris Okulunda dizgesel bir biçimde pantomime karşıt olarak geliştirdiği gövdesel mimiğin yeni bir biçimi. Asal uygulayım kavramları, eğilme, dönme, kayma, tartım ve hız ile sanatçının kişiliğinden gelen devinimdir (deyiş gücüdür). Decroux’nun en ünlü öğrencileri Jean-Louis Barrault ile Marcel Marceau’dur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar