düzdizimsel ayrıklık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte düzdizimsel ayrıklık kelimesinin manası:

 1. Çok katlı bir yapının her katında yer alan birimlerin, düzdizim çizgisi üzerinde olmasını gerektirmeyen, kimilerinin, ötekilerin bolca ışık ve hava almasına olanak sağlamak üzere daha geride yapılabilmelerine olanak veren kentbilim kuralı.

düzdizimsel ayrıklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dış ayrıklık: Eliptik devimlerde, elips üzerinde bulunan cisimden küçük eksene çizilen koşutun asal çemberi kestiği noktayı merkeze birleştiren doğrunun büyük eksene göre açısal uzaklığı (bk. şekil D. 40) Devamını Oku

 • ayrık olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ya da ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan ve toplama kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. bağlaşık olasılık. Devamını Oku

 • ayrıklık: Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna. Elips, daire, parabol, hiperbol vb. bir konik üzerinde hareket eden cismi, odağa veya merkeze birleştiren doğrunun büyük eksen ile yaptığı açı. Devamını Oku

 • ortalama ayrıklık: Yer’in ve gezegenlerin güneş çevresinde, çift-yıldızlarda yoldaşın başyıldız çevresinde yaptığı elips deviminde, ..formül.. eşitliği ile tanımlanan M açısı. Burada P dolanma dönümü, t günberi ya da enberiden geçme zamanı, t0 ise yörünge üzerinde verilen bir noktaya geldiği zamandır. Bu tanımda M nin birimi radyandır. Devamını Oku

 • karşılıklı dışarlama: Bir adlayıcı ya da bölütleyici ölçümde bölüt ya da kesimlerin karşılıklı olarak birbirini dışarda bırakması ya da ölçüye vurulan birimlerin ancak bir bölüt ya da kesimde yer alması, bkz. adlayıcı ölçek. Devamını Oku

 • düzenleyici birleştirim: Bir kent ya da kasabanın düzentasarısını uygulamak amacıyla, özel ya da kamusal iyelikteki taşınmazların, iyelik durumlarına bakılmaksızın birleştirilmesi ve düzentasarın gerekli kıldığı kamusal işgörülere elverecek ölçüde bir düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra, yeniden eski iyelerine dağıtılmasına olanak veren kentbilim kuralı. Devamını Oku

 • ayrıklı: Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnai. Devamını Oku

 • ayrışıklık: Ayrışık olma durumu. Devamını Oku

 • ayrışık anıklık ölçerleri tümgesi: Bireyin türlü etkinlik alanlarında sağlayabileceği göreli başarı düzeylerini ölçme amacıyle geliştirilen ve gereğinde her biri teker teker de kullanılabilen birden çok ölçerden oluşan tümge. Devamını Oku

 • ayrıbasıklık: İki değişkenli sıklık dağılımında değişkenlere ilişkin sıklık dağılımlarının aynı basıklıkta olmaması. Devamını Oku

 • dörttebirlik çarpıklık ölçüsü: Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur. Devamını Oku

 • içe dönüklük: Kişinin dikkat ve ilgisinin, dış çevreden çok, öncelikle kendi duygu ve yaşantıları üzerinde toplanması durumu. Devamını Oku

 • dümbüklük: Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye ve tutturmaya yarayan, iki parçadan yapılmış metal nesne, fermejüp, kopça. Mobilya kapaklarını, kapıları kilitleme ve sürgülemenin dışında kapalı tutmaya yarayan Devamını Oku

 • bağlaşık olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. ayrık olasılık. Devamını Oku

 • mantıklı düzenleme: Öğretim programında yer alan derslerin, bu derslerde üzerinde durulup çalışılması öngörülen ünitelerin ya da konuların bir bütünü tamamlayacak biçimde yalınçtan karmaşığa doğru düzenlenmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar