düzenleme kurulu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte düzenleme kurulu kelimesinin manası:

 1. Ayaktopu karşılaşmalarını düzenlemek ve oyunlarla ilgili işleri yürütmekle görevli kurul.

düzenleme kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • naipler kurulu: Bir hükümdarın işlerini yürütmekle görevlendirilen kişilerden oluşan kurul. Devamını Oku

 • takım değiştirme uyuşmazlık kurulu: Bir oyuncunun bir takımdan başka bir takıma geçişinde kurallara aykırı bir durum ortaya çıktığı zaman, anlaşmazlığı giderici tüzel bir çözüm bulan ve kesin sonuca giden kurul. (Bu kurul Ayaktopu Birliğine bağlı olup daha çok tüzeci üyelerden kuruludur.) Devamını Oku

 • öğretim kurulu: Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. Bir eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin tümü. Devamını Oku

 • seçiciler kurulu: Yarışma, sınav vb. etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, seçici kurul, jüri. (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ve mimarlık yarışmalarında yapıtları değerlendirecek sanat uzmanlarından meydana gelen kurul. Devamını Oku

 • düzenleme: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Devamını Oku

 • bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bir başkan ve bir ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan karar organı. Devamını Oku

 • öğretmenler kurulu: Okulun asıl ve yetişmen (stajyer) bütün öğretmenlerinden oluşan, okulun amaçlarıyla ilgili her türlü çalışmaları yasa, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve emirler çerçevesinde planlayıp sonuçları değerlendiren kurul. Devamını Oku

 • disiplin kurulu: Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul. Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı Devamını Oku

 • sınav kurulu: Öğrencileri sınamakla görevli kimselerden oluşan kurul. Devamını Oku

 • tüzel: Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal. Hükmi. Devamını Oku

 • yürütme kurulu: Bir kuruluşta kanun, tüzük, yönetmelik ve alınan kararları uygulamakla görevli kurul. Devamını Oku

 • denetleme kurulu: Devlet kuruluşlarında denetim işini yapmakla görevli üyelerin oluşturduğu kurul, denetim kurulu, teftiş heyeti, teftiş kurulu. Bir kuruluşun yasalara ve kendi amacına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetleyen kurul. Devamını Oku

 • yakınma kurulu: İşçilerle işveren arasında çıkan anlaşmazlıkları ve yakınmaları çözümlemekle görevli kurul. Devamını Oku

 • yüksek düzence kurulu: İşyeri düzence kurulunun yargılarını incelemeye, değiştirmeye yetkili işveren ve sendika yetkililerinden meydana gelen kurul. Devamını Oku

 • danışma kurulu: Kimi sorunlarla ilgili konuların danışılıp tartışıldığı kurul. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar