düzenleyim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte düzenleyim kelimesinin manası:

 1. Bir kentin, kasabanın tümünün ya da bir yerleşim yerinin bir bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişmeye toplum yararına bir biçim vermek amacıyla, yerleşim yerinin işlevleriyle toprak kullanımı arasında bir ilişki kurmayı öngören, geleceğe dönük bir kamusal eylem türü.

düzenleyim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tikel düzentasar: Ana düzentasarı bulunmayan kent ve kasabalarda belirlenen gecekondu iyileştirme ve önleme bölgelerini kentin genel düzenine bağlayan ya da kentin küçük bir bölümünü düzenlemek amacıyla oluşturulup toprak kullanımını belirleyen tasar. Devamını Oku

 • düzenleyici birleştirim: Bir kent ya da kasabanın düzentasarısını uygulamak amacıyla, özel ya da kamusal iyelikteki taşınmazların, iyelik durumlarına bakılmaksızın birleştirilmesi ve düzentasarın gerekli kıldığı kamusal işgörülere elverecek ölçüde bir düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra, yeniden eski iyelerine dağıtılmasına olanak veren kentbilim kuralı. Devamını Oku

 • dönüşümsüz koma: En az yirmi dört saat süren bilinç kaybı, çevreye ilgisizlik, reflekslerin, kendiliğinden solunumun ve kendiliğinden hareketin bulunmamasıyla ve elektroensefalogramın dümdüz olmasıyla belirgin koma, beyin ölümü. Devamını Oku

 • dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimi: Dış ticarette uygulanacak teknik mevzuat ve standartların uluslararası ticarete gereksiz engel oluşturacak bir yapıya dönüştürülmesini önlemek ve ticaret hacmini artırmak amacıyla oluşturulan kurallar. Devamını Oku

 • düşkent: Geçmiş yüzyıllar içinde, kentlerin düzenli ve tasarlı bir biçimde gelişmesine önem vermiş ve bu yolda çalışmış kimselerin, ekonomik olanaklarının elverişliliğini, yerleşim yerlerinin özgül koşullarını, halkın eğilimlerini hesaba katmaksızın, her yerleşim yeri için değişmez bir biçimde önerdikleri tasar türünün doğuracağı varsayılan kent. Devamını Oku

 • düdük: İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç Örnek: Ben düdük sesi işitir gibi oldum, posta geçmiş olmasın… M. Ş. Esendal Taşıtlarda karşı tarafı uyaran korna. Akılsız, Devamını Oku

 • dönen akreditif: İşlemlerin tekrarlanma yükünden kurtulma ve yüksek miktarda siparişin fiyat üstünlüğünden yararlanma amacıyla, ayrıca bir talimata ya da bildirime gerek kalmaksızın aynı koşullarda kendiliğinden yenilenen bir akreditif türü. Devamını Oku

 • ana düzentasar: Bir kentsel yerleşmenin yerleşme ilkelerinin ve gelişmesinin niteliğini ve ölçeğini kesin olarak belirtmeksizin – genellikle 20 yıllık bir süre için – bunların anaçizgilerini gösteren; toprağının nasıl kullanılacağını, başlıca kullanım bölgeleriyle ulaşım dizgesini belirleyen ve düzentasarla uygulama tasarı için güdülecek yöneltiye yön veren tasar. bkz. geneltasar Devamını Oku

 • dış yardım birlikteliği: Gelişmiş ülkelerin ve uluslararası iktisadi kuruluşların bir az gelişmiş ülkeye düşük faizli, uzun vadeli ve belirli bir süre geri ödemesiz kredi vermek amacıyla oluşturdukları mali birlik. Devamını Oku

 • ikili düzen: Bir yerleşme yerinin, bir tribünün ya da bir klanın birbirine karşıt iki yarıma ayrılmasına, bölünmesine dayanan düzen. Devamını Oku

 • kentsel toprak düzenleme satışı: Kentsel toprak ederinin yükselmesine engel olmak üzere, kamu kuruluşlarının, ellerindeki taşınmazlardan bir bölümünü, gereksinme duyanlara, toplumsal amaçlarla ve çok ucuza satarak, onların, toprak vurgunculuğunun olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlamaları. Devamını Oku

 • düzentasar: Kent ya da kasaba halkının sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve ekinsel gereksinmelerini, iyi yaşama düzenini ve çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa yeryazım durumu da belirtilen Devamını Oku

 • yerbetimsel araştırma: Bir kent ya da kasabanın düzentasarının hazırlanmasında yardımcı veri olarak kullanılmak üzere, o yerleşim yerinin engebelerinin niteliklerini saptamak amacıyla yapılan araştırma. Devamını Oku

 • düzeltmeli denetici: Ayrı bir denetim noktasına kendiliğinden ayarlanan aygıt. Devamını Oku

 • dışsal yitikler: Bir kentin nüfusça ve alanca gereğinden çok büyümesi sonucunda ekonomik ve toplumsal yönlerden karşılaştığı güçlüklerin para olarak anlatımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar